Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marzanna Hęś, Justyna Nadolna
Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w kaszkach błyskawicznych dla niemowląt i małych dzieci
Streszczenie.

Produkty przeznaczone do spożycia przez niemowlęta i małe dzieci muszą się charakteryzować odpowiednią wartością odżywczą, czystością mikrobiologiczną i chemiczną. Niezwykle ważne jest kontrolowanie zawartości zanieczyszczeń w wyrobach przeznaczonych dla tej grupy wiekowej, ponieważ pobranie nawet niewielkich ilości substancji toksycznych może spowodować w organizmie nieodwracalne zmiany. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci w kaszkach błyskawicznych dla niemowląt i małych dzieci. Przebadano cztery kaszki błyskawiczne: kaszkę ryżową, kaszkę ryżową z malinami, kaszkę mannę na mleku modyfikowanym oraz kaszkę mleczno-ryżową z kakao. Oznaczenie zawartości ołowiu i kadmu przeprowadzono techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej, rtęci – metodą bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej, natomiast arsenu – metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z wykorzystaniem generacji wodorków. Wykazano, że wszystkie produkty poddane ocenie były wolne od zanieczyszczeń ołowiem i rtęcią. Poziomy akumulacji pozostałych metali ciężkich (kadmu, arsenu) mieściły się w dopuszczalnych granicach.

Słowa kluczowe: produkty dla niemowląt, ołów, kadm, rtęć, arsen
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt2/art_18.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hęś, Marzanna, and Justyna Nadolna. "Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w kaszkach błyskawicznych dla niemowląt i małych dzieci." Nauka Przyr. Technol. 4.2 (2010): #18.
APA Marzanna Hęś, Justyna Nadolna (2010). Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w kaszkach błyskawicznych dla niemowląt i małych dzieci. Nauka Przyr. Technol. 4 (2), #18
ISO 690 Hęś, Marzanna, NADOLNA, Justyna. Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w kaszkach błyskawicznych dla niemowląt i małych dzieci. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.2: #18.
Adres do korespondencji:
Marzanna Hęś
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: marzahes@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.02.2010