Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Dwiecki, Krzysztof Polewski
Wpływ genisteiny i daidzeiny na proces rozpuszczania membrany lipidowej w obecności detergentu
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu izoflawonów sojowych – genisteiny i daidzeiny na proces rozpuszczania lipidowej membrany dipalmitynofosfatydylocholinowej (DPPC) w obecności anionowego detergentu siarczanu dodecylu sodu (SDS). Genisteina i daidzeina chronią membranę DPPC przed solubilizacją w obecności SDS, przy czym daidzeina, dzięki zdolności oddziaływania z hydrofilową fazą dwuwarstwy, efektywniej (przy mniejszych stężeniach) zapobiega rozpuszczeniu błony. Naruszenie równowagi hydrofilowo-hydrofobowej dwuwarstwy w obecności detergentu SDS prowadzi albo do całkowitej solubilizacji membrany (w obecności 50 μM GEN), albo do powstania struktury o zwiększonej odporności na działanie detergentów (w obecności 200 μM GEN oraz 50 i 200 μM DAI), której całkowite rozpuszczenie wymaga zastosowania stężeń SDS wielokrotnie przekraczających stężenia stosowane do naruszenia struktury pierwotnej membrany.

Słowa kluczowe: daidzeina, genisteina, izoflawony, membrana lipidowa, liposomy, detergenty
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt2/art_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dwiecki, Krzysztof, and Krzysztof Polewski. "Wpływ genisteiny i daidzeiny na proces rozpuszczania membrany lipidowej w obecności detergentu." Nauka Przyr. Technol. 4.2 (2010): #15.
APA Krzysztof Dwiecki, Krzysztof Polewski (2010). Wpływ genisteiny i daidzeiny na proces rozpuszczania membrany lipidowej w obecności detergentu. Nauka Przyr. Technol. 4 (2), #15
ISO 690 DWIECKI, Krzysztof, POLEWSKI, Krzysztof. Wpływ genisteiny i daidzeiny na proces rozpuszczania membrany lipidowej w obecności detergentu. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.2: #15.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Dwiecki
Katedra Biochemii i Analizy Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 48
60-623 Poznań
Poland
e-mail: dwiecki@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.02.2010