Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2010 Tom 4 Zeszyt 2

Spis treści:

2010 Tom 4 Zeszyt 2, 13
w języku pl 
Hanna Maria Baranowska
Temperaturowe właściwości farszów mięsnych badane techniką NMR
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 14
w języku pl 
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
Ocena ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego w piekarni z uwzględnieniem procesu wytwarzania pieczywa żytniego
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 15
w języku pl 
Krzysztof Dwiecki, Krzysztof Polewski
Wpływ genisteiny i daidzeiny na proces rozpuszczania membrany lipidowej w obecności detergentu
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 16
w języku pl 
Danuta Górecka, Krzysztof Dziedzic, Sławomir Sell
Wpływ zabiegów technologicznych stosowanych podczas produkcji kaszy gryczanej na zawartość błonnika pokarmowego
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 17
w języku pl 
Magdalena Grudzińska, Kazimiera Zgórska
Wpływ efektywności zabiegu rekondycjonowania wybranych odmian bulw ziemniaka na barwę frytek
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 18
w języku pl 
Marzanna Hęś, Justyna Nadolna
Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w kaszkach błyskawicznych dla niemowląt i małych dzieci
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 19
w języku pl 
Magdalena Jeszka, Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska, Krzysztof Dziedzic
Związki fenolowe – charakterystyka i znaczenie w technologii żywności
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 20
w języku pl 
Anna Jędrusek-Golińska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Marzanna Hęś, Katarzyna Małecka
Wiedza na temat alergii pokarmowej wśród uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 21
w języku pl 
Stanisław Kalisz, Mieczysław Obiedziński
Wpływ temperatury na efektywność procesu drylowania w produkcji wiśni mrożonej
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 22
w języku pl 
Alicja Kawka, Paulina Rausch, Agnieszka Budna
Startery fermentacji w produkcji pieczywa pszenno-owsianego
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 23
w języku pl 
Dominik Kmiecik, Józef Korczak
Tłuszcze smażalnicze – jakość, degradacja termiczna i ochrona
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 24
w języku pl 
Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Hanna Gajewska-Szczerbal, Włodzimierz Dolata
Wpływ nastrzykiwania solanką peklującą i masowania na zmiany mikrostruktury dwóch części mięśnia najdłuższego grzbietu świń
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 25
w języku pl 
Joanna Le Thanh-Blicharz, Maria Krasowska, Jacek Anioła, Radosław Szyngwelski, Małgorzata Tubacka, Grażyna Lewandowicz
Skrobia modyfikowana fizycznie jako źródło węgla dla Bifidobacterium sp. w badaniach in vitro oraz in vivo
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 26
w języku pl 
Jolanta Tomaszewska-Gras, Jacek Kijowski
Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 27
w języku pl 
Magdalena Zielińska-Dawidziak, Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Tomasz Twardowski
Wpływ jonów Fe2+ działających na kiełkujące nasiona soi, lucerny oraz ziarniaki pszenicy na zawartość skrobi i cukrów redukujących
2010 Tom 4 Zeszyt 2, 28
w języku pl 
Krzysztof Dziedzic, Danuta Górecka, Joanna Kobus-Cisowska, Magdalena Jeszka
Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej

Znaleziono 16 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml