Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2010 Tom 4 Zeszyt 1

Spis treści:

2010 Tom 4 Zeszyt 1, 1
w języku pl 
Romana Głowicka-Wołoszyn, Stanisław Winnicki, J. Lech Jugowar
Krotność doju krów z Zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 2
w języku en 
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Porównanie wzrostu wybranych siewek podkładek dla brzoskwini i śliwy
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 3
w języku en 
Beata Janowska, Anita Schroeter-Zakrzewska
Wpływ regulatorów wzrostu na pozbiorczą trwałość liści zatrwianu szerokolistnego (Limonium latifolium (Sm.) Kuntze)
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 4
w języku en 
Bożena Szymaś, Antoni Przybył
Wpływ energii brutto oraz wartości odżywczej białka namiastek pyłku kwiatowego na wybrane wskaźniki fizjologiczne i przeżywalność pszczół robotnic przetrzymywanych w warunkach laboratoryjnych
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak, Anna Weber, Piotr Szulc
Plonowanie i długość okresu wegetacji kilku odmian kukurydzy cukrowej w zależności od warunków pogodowych
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 6
w języku pl 
Agnieszka Wolna-Maruwka, Monika Piotrowska, Paweł Niżewski
Zmiany liczebności grzybów pleśniowych oraz aktywności proteolitycznej osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 7
w języku en 
Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek
Zależności między użytkowością mleczną krów w pierwszej laktacji a ich długowiecznością
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 8
w języku en 
Beata Janowska, Tomasz Trelka
Wpływ preparatów z grupy chrysal i benzyloadeniny na pozbiorczą trwałość pędów dziurawca kielichowatego (Hypericum calycinum L.)
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 9
w języku en 
Monika Fliszkiewicz, Michał Walachowski
Wiosenne czerwienie matek pszczelich w rodzinach o zróżnicowanym porażeniu przez pasożyta Varroa destructor w okresie jesiennym
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 10
w języku pl 
Mieczysław Grzelak
Produkcja i wartość paszowa suszu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 11
w języku pl 
Mieczysław Grzelak, Bogusława Waliszewska, Agnieszka Speak-Dźwigała
Wartość energetyczna peletu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych
2010 Tom 4 Zeszyt 1, 12
w języku en 
Beata Janowska
Wpływ kondycjonowania na trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.) przechowywanych w niskiej temperaturze

Znaleziono 12 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml