Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Żaneta Swędzioł, Agnieszka Mrozik
Profile kwasów tłuszczowych dzikiego i modyfikowanego genetycznie szczepu Pseudomonas vesicularis w czasie rozkładu fenolu w glebie
Streszczenie.

Celem pracy była analiza metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAMEs) dzikiego szczepu Pseudomonas vesicularis i modyfikowanego genetycznie P. vesicularis (pBR322) w czasie rozkładu fenolu w glebie. Na podstawie badań biodegradacyjnych stwierdzono, że oba szczepy rozkładały fenol w dawce 1,7 mg/g gleby w ciągu 20 dni. Jednocześnie nie obserwowano różnic między aktywnością degradacyjną komórek obu szczepów oraz przeżywalnością inokulantów w glebie. Analiza FAMEs w czasie rozkładu fenolu przez introdukowane do gleby szczepy wykazała stopniowy wzrost w niej zawartości kwasów nasyconych. Ich największy udział oznaczono w dniu, w którym ubytek fenolu w glebie wynosił 76-91% wprowadzonej dawki. Na szczególną uwagę zasługuje kwas 19:0cy ω8c, który może być markerem stopnia rozkładu fenolu w glebie.

 

Słowa kluczowe: Pseudomonas vesicularis, Pseudomonas vesicularis (pBR322), gleba, fenol, degradacja, przeżywalność, kwasy tłuszczowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_96.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Swędzioł, Żaneta, and Agnieszka Mrozik. "Profile kwasów tłuszczowych dzikiego i modyfikowanego genetycznie szczepu Pseudomonas vesicularis w czasie rozkładu fenolu w glebie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #96.
APA Żaneta Swędzioł, Agnieszka Mrozik (2010). Profile kwasów tłuszczowych dzikiego i modyfikowanego genetycznie szczepu Pseudomonas vesicularis w czasie rozkładu fenolu w glebie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #96
ISO 690 SWęDZIOł, Żaneta, MROZIK, Agnieszka. Profile kwasów tłuszczowych dzikiego i modyfikowanego genetycznie szczepu Pseudomonas vesicularis w czasie rozkładu fenolu w glebie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #96.
Adres do korespondencji:
Żaneta Swędzioł
Katedra Biochemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
Poland
e-mail: zswedziol@us.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010