Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Prędecka, Józef Chojnicki, Stefan Russel
Wpływ wiosennego wypalania traw na liczebność bakterii i aktywność dehydrogenaz glebowych
Streszczenie.

Badania nad wpływem kontrolowanego pożaru traw na liczebność bakterii i aktywność dehydrogenaz przeprowadzono na trzech glebach łąkowych w miejscu pożaru kontrolowanego, w ekotonie i poza miejscem pożaru (powierzchnia kontrolna), w czterech terminach: w kwietniu, lipcu i październiku 2008 roku oraz w kwietniu 2009 roku. Po wypaleniu odnotowano zmniejszenie ogólnej liczebności bakterii i spadek aktywności dehydrogenaz. Po upływie roku stwierdzono zwiększenie liczebności badanych mikroorganizmów i wzrost aktywności dehydrogenaz do poziomu kontrolnego.

 

Słowa kluczowe: kontrolowane wypalanie traw, aktywność enzymatyczna, ogólna liczebność bakterii
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Prędecka, Anna, et al. "Wpływ wiosennego wypalania traw na liczebność bakterii i aktywność dehydrogenaz glebowych." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #93.
APA Anna Prędecka, Józef Chojnicki, Stefan Russel (2010). Wpływ wiosennego wypalania traw na liczebność bakterii i aktywność dehydrogenaz glebowych. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #93
ISO 690 PRęDECKA, Anna, CHOJNICKI, Józef, RUSSEL, Stefan. Wpływ wiosennego wypalania traw na liczebność bakterii i aktywność dehydrogenaz glebowych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #93.
Adres do korespondencji:
Anna Prędecka
Katedra Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Poland
e-mail: apredecka@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010