Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Mocek, Agnieszka Mocek-Płóciniak
Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski
Streszczenie.

W pracy przedstawiono stopień zanieczyszczenia gleb Polski metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Zaprezentowane wyniki pochodzą głównie z opracowań naukowców IUNG – PIB w Puławach, którzy kierowali monitoringiem chemizmu gleb ornych Polski bądź go koordynowali. Zanieczyszczenie pokrywy glebowej Polski zarówno metalami ciężkimi (około 3% gleb wykazuje zanieczyszczenie), jak i WWA jest niewielkie i od wielu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Słowa kluczowe: ksenobiotyki, gleba, metale ciężkie, WWA
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_84.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mocek, Andrzej, and Agnieszka Mocek-Płóciniak. "Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #84.
APA Andrzej Mocek, Agnieszka Mocek-Płóciniak (2010). Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #84
ISO 690 MOCEK, Andrzej, MOCEK-PłóCINIAK, Agnieszka. Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #84.
Adres do korespondencji:
Andrzej Mocek
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: moceka@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010