Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Justyna Klama, Agnieszka Wolna-Maruwka, Alicja Niewiadomska
Wpływ koinokulacji bakteriami diazotroficznymi na rozwój siewek pszenicy zwyczajnej
Streszczenie.

W wielu krajach odnotowano pozytywne efekty szczepienia roślin diazotroficznymi bakteriami endofitycznymi na poziom związanego przez nie azotu oraz na ich kondycję.
W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem cieszy się stosowanie koinokulacji roślin szczepionkami będącymi mieszaniną wielu wspomagających się szczepów bakterii. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu zastosowania szczepienia Herbaspirillum frisingense, Azospirillum doeberainerae oraz Rhizobium leguminosarum na kondycję pszenicy zwyczajnej. Stwierdzono różnice w indeksie zieloności liścia oraz w stopniu zasiedlenia korzeni przez mikroorganizmy w zależności od rodzaju szczepienia.

 

Słowa kluczowe: pszenica, koinokulacja, diazotrofy, Azospirillum, Herbaspirillum, Rhizobium
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klama, Justyna, et al. "Wpływ koinokulacji bakteriami diazotroficznymi na rozwój siewek pszenicy zwyczajnej." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #83.
APA Justyna Klama, Agnieszka Wolna-Maruwka, Alicja Niewiadomska (2010). Wpływ koinokulacji bakteriami diazotroficznymi na rozwój siewek pszenicy zwyczajnej. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #83
ISO 690 KLAMA, Justyna, WOLNA-MARUWKA, Agnieszka, NIEWIADOMSKA, Alicja. Wpływ koinokulacji bakteriami diazotroficznymi na rozwój siewek pszenicy zwyczajnej. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #83.
Adres do korespondencji:
Justyna Klama
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: jklama@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010