Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Grzyb, Krzysztof Frączek
Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu bakteryjnego w Krakowie
Streszczenie.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w dużych ośrodkach miejskich, pomimo różnych zabiegów, wciąż się zwiększa. Mając na względzie wagę problemu, podjęto próbę oceny rozprzestrzeniania się bioaerozolu bakteryjnego w Krakowie w punktach badawczych miasta, różniących się średnią roczną temperaturą, z uwzględnieniem stopnia zapylenia i parametrów mikroklimatycznych. Badania wykonywano w dwóch porach roku (zimą oraz wiosną) w ciągu jednego dnia na 16 stanowiskach pomiarowych za pomocą 6-stopniowego impaktora Andersena. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w większości punktów badawczych powietrze atmosferyczne w okresie zimy oraz wiosny zgodnie z PN-89/Z-04111/02 (1989) było niezanieczyszczone oraz wykazano istnienie korelacji pomiędzy ogólną liczebnością bakterii a wszystkimi badanymi frakcjami pyłu.

 

Słowa kluczowe: bakterie, bioaerozol, zapylenie, Kraków
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzyb, Jacek, and Krzysztof Frączek. "Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu bakteryjnego w Krakowie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #79.
APA Jacek Grzyb, Krzysztof Frączek (2010). Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu bakteryjnego w Krakowie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #79
ISO 690 GRZYB, Jacek, FRąCZEK, Krzysztof. Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu bakteryjnego w Krakowie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #79.
Adres do korespondencji:
Jacek Grzyb
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: rrgrzyb@cyfronet.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010