Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Grażyna Durska
Antagonistyczne interakcje pomiędzy metylotrofami wyizolowanymi z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia oraz innymi mikroorganizmami glebowymi
Streszczenie.

Badano interakcje pomiędzy metylotrofami i niektórymi drobnoustrojami glebowymi. W tym celu w warunkach laboratoryjnych określano antagonizm metylotrofów wyizolowanych z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia w stosunku do niektórych bakterii właściwych, promieniowców i grzybów, a także wrażliwość samych metylotrofów na antagonistyczne oddziaływanie promieniowców i wybranych antybiotyków. Badania wykazały, że najwięcej metylotrofów było antagonistami bakterii z gatunku Bacillus subtilis, mniej fluoryzujących Pseudomonas i promieniowców glebowych. Niektóre metylotrofy hamowały rozwój grzybów Saccharomyces cerevisiae, Candida sp. i Alternaria tenuis. Z drugiej strony wykazano wrażliwość wszystkich metylotrofów na antagonistyczne oddziaływanie promieniowców, a także większą wrażliwość metylotrofów strefy ryzosferowej niż pozaryzosferowej jęczmienia na zastosowane w badaniach antybiotyki.

 

Słowa kluczowe: antagonizm, bakterie, gleba, grzyby, metylotrofy, promieniowce
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_74.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Durska, Grażyna. "Antagonistyczne interakcje pomiędzy metylotrofami wyizolowanymi z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia oraz innymi mikroorganizmami glebowymi." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #74.
APA Grażyna Durska (2010). Antagonistyczne interakcje pomiędzy metylotrofami wyizolowanymi z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia oraz innymi mikroorganizmami glebowymi. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #74
ISO 690 DURSKA, Grażyna. Antagonistyczne interakcje pomiędzy metylotrofami wyizolowanymi z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia oraz innymi mikroorganizmami glebowymi. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #74.
Adres do korespondencji:
Grażyna Durska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland

e-mail: durska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010