Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria J. Chmiel, Aneta Maciąg
Ocena stanu sanitarnego zbiornika wodnego w Kryspinowie
Streszczenie.

Badania miały na celu określenie stanu sanitarnego wód zbiornika w Kryspinowie. Analizy mikrobiologiczne, prowadzone od marca do listopada 2009 roku, obejmowały określenie liczebności bakterii mezofilnych, psychrofilnych, grupy coli i kolikałowych, paciorkowców kałowych oraz pałeczek z rodzaju Salmonella. Warunki termiczne i intensywne użytkowanie kąpieliska w sposób istotny wpływały na liczebność drobnoustrojów wskaźnikowych w wodzie. Paciorkowce kałowe, bakterie grupy coli i kolikałowe występowały we wszystkich próbkach, jednak zwykle ich ilości mieściły się w granicach dopuszczalnych dla wody użytkowanej w celach rekreacyjnych. W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności Salmonella sp. Woda zbiornika w Kryspinowie spełnia wymagania stawiane kąpieliskom, jednak ze względu na okresowe zanieczyszczenie bakteriologiczne konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu.

 

Słowa kluczowe: jakość wody, Kryspinów, zanieczyszczenie bakteriologiczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_72.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmiel, Maria J., and Aneta Maciąg. "Ocena stanu sanitarnego zbiornika wodnego w Kryspinowie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #72.
APA Maria J. Chmiel, Aneta Maciąg (2010). Ocena stanu sanitarnego zbiornika wodnego w Kryspinowie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #72
ISO 690 CHMIEL, Maria J., MACIąG, Aneta. Ocena stanu sanitarnego zbiornika wodnego w Kryspinowie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #72.
Adres do korespondencji:
Maria J. Chmiel
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: mjchmiel@poczta.onet.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010