Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Borkowski, Mateusz Szala
Wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny na wzrost bakterii glebowych oraz aktywność enzymatyczną w glebie
Streszczenie.

W pracy badano wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny: 3,6-dihydrazynotetrazyny (DHTz), 3,6-bis(3,5-dimetylopirazylo)1,2,4,5-dihydrotetrazyny (DMPDHT) oraz N,N’-bis(1,2,4,5-
-tetrazyno-6-(3,5-dimetylopirazylo))hydrazyny (BDMPT) na wzrost wyizolowanych z gleby szczepów bakterii Gram-dodatniej i Gram-ujemnej (Bacillus halodurans i Pseudomonas stutzeri) oraz na aktywność enzymatyczną fosfatazy kwaśnej i dehydrogenazy w glebie. Największy efekt toksyczny wobec wyizolowanych szczepów bakterii wykazywała 3,6-dihydrazynotetrazyna, natomiast najmniejszy – 3,6-bis(3,5-dimetylopirazylo)1,2,4,5-dihydrotetrazyna. W oznaczeniach aktywności fosfatazy kwaśnej w glebie stwierdzono, że największy wpływ na aktywność enzymatyczną miała 3,6-dihydrazynotetrazyna. Początkowo notowano nieznaczny wzrost aktywności fosfatazy (przy stężeniu DHTz w mieszaninie reakcyjnej około 40 mg·l-1), a następnie istotny spadek – do poziomu około 2/3 pierwotnej aktywności w glebie, oznaczanej bez obecności DHTz.

Słowa kluczowe: aktywność enzymatyczna, bakterie glebowe, tetrazyny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_70.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borkowski, Andrzej, and Mateusz Szala. "Wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny na wzrost bakterii glebowych oraz aktywność enzymatyczną w glebie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #70.
APA Andrzej Borkowski, Mateusz Szala (2010). Wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny na wzrost bakterii glebowych oraz aktywność enzymatyczną w glebie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #70
ISO 690 BORKOWSKI, Andrzej, SZALA, Mateusz. Wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny na wzrost bakterii glebowych oraz aktywność enzymatyczną w glebie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #70.
Adres do korespondencji:
Andrzej Borkowski
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Poland
e-mail: andrzejborkowski2@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010