Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Helena Bis, Krzysztof Frączek, Ewa Mędrela-Kuder
Produkcja mikotoksyn przez grzyby wyizolowane z warzyw okopowych
Streszczenie.

Badania mikologiczne wybranych warzyw korzeniowych (marchew) i bulwiastych (buraki, ziemniaki) prowadzono od lipca 2008 do kwietnia 2009 roku. Raz w miesiącu na placu Nowy Kleparz w Krakowie kupowano po 1 kg tych warzyw od trzech różnych producentów.
Na podstawie badań stwierdzono w badanym materiale występowanie zróżnicowanych liczebności grzybów mikroskopowych (Micromycetes). Najwięcej ich stwierdzono w marchwi, następnie w burakach, a najmniej w ziemniakach. Oprócz analizy ilościowej wykonano także badania taksonomiczne. Na ich podstawie stwierdzono 26 gatunków grzybów, z których 11 uznano za potencjalnie toksynotwórcze. W teście biologicznym przebadano wszystkie wyizolowane szczepy (96) gatunków potencjalnie toksynotwórczych, chcąc stwierdzić, które z nich produkują metabolity zwane mikotoksynami. Na tej podstawie stwierdzono, że tylko 40% można uznać za toksyczne. Metabolity pozostałych szczepów nie wykazały właściwości toksycznych.

 

Słowa kluczowe: grzyby mikroskopowe, mikotoksyny, marchew, burak, ziemniak
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bis, Helena, et al. "Produkcja mikotoksyn przez grzyby wyizolowane z warzyw okopowych." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #69.
APA Helena Bis, Krzysztof Frączek, Ewa Mędrela-Kuder (2010). Produkcja mikotoksyn przez grzyby wyizolowane z warzyw okopowych. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #69
ISO 690 BIS, Helena, FRąCZEK, Krzysztof, MęDRELA-KUDER, Ewa. Produkcja mikotoksyn przez grzyby wyizolowane z warzyw okopowych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #69.
Adres do korespondencji:
Helena Bis
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail:
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010