Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Baćmaga, Edyta Boros, Jan Kucharski, Jadwiga Wyszkowska
Oddziaływanie herbicydu akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny oddziaływania herbicydu Akord 180 OF na liczebność drobnoustrojów, aktywność enzymów glebowych oraz plonowanie marchwi. Testowaną glebą użytą w doświadczeniu był piasek gliniasty o wartości pHKCl 6,5. Herbicyd Akord 180 OF aplikowano do gleby w następujących dawkach: dawka zalecana przez producenta oraz dawki większe od zalecanej: 10-, 50-, 100-, 150- i 200-krotnie. Kontrolę stanowiła gleba bez dodatku środka chwastobójczego. Negatywne działanie testowanego środka próbowano zneutralizować poprzez wprowadzenie do gleby bentonitu w ilości 60 g·kg-1 s.m. Wilgotność gleby utrzymywano na poziomie 60% kapilarnej pojemności wodnej przez 50 dni trwania doświadczenia. Uprawianą rośliną była marchew odmiany ‘Kalina’ (pięć roślin w wazonie). Wykazano, że herbicyd Akord 180 OF zaaplikowany do gleby w nadmiarze prowadził do zmian jej aktywności biologicznej. Odnotowano inhibicyjne działanie tego preparatu na liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter, aktywność katalazy, ureazy i fosfatazy kwaśnej. Akord 180 OF hamował również wzrost i rozwój korzeni marchwi. Pozytywnie na zanieczyszczenie gleby testowanym herbicydem reagowały promieniowce, grzyby, bakterie oligotroficzne i bakterie kopio-troficzne, o czym świadczy zwiększenie liczebności ich populacji.

Słowa kluczowe: Akord 180 OF, herbicyd, liczebność drobnoustrojów, enzymy glebowe, plon marchwi
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_68.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Baćmaga, Małgorzata, et al. "Oddziaływanie herbicydu akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #68.
APA Małgorzata Baćmaga, Edyta Boros, Jan Kucharski, Jadwiga Wyszkowska (2010). Oddziaływanie herbicydu akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #68
ISO 690 BAćMAGA, Małgorzata, et al. Oddziaływanie herbicydu akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #68.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Baćmaga
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Łódzki 3
10-727 Olsztyn
Poland
e-mail: m.bacmaga@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010