Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Bocianowski, Agnieszka Stokłosa
Ocena kiełkowania odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) w różnych warunkach świetlnych i termicznych za pomocą analizy zmiennych kanonicznych
Streszczenie.

W pracy badano zróżnicowanie kiełkowania ośmiu odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) z wykorzystaniem analizy zmiennych kanonicznych, opartej na wielocechowej analizie wariancji (MANOVA). Brano pod uwagę sześć różnych cech związanych z procesem kiełkowania: energię kiełkowania (po 5 dniach), zdolność kiełkowania (po 10 dniach), wskaźnik szybkości kiełkowania (po 21 dniach), długość łodyżki, długość korzonka i suchą masę siewek (po 21 dniach). Ziarniaki chwastu kiełkowano w kombinacjach dwóch różnych zakresów temperatur (5/10°C i 10/20°C) oraz światła (kombinacja każdej temperatury z 12-godzinnym fotoperiodem lub bez). Stwierdzono duże zróżnicowanie kiełkowania pomiędzy badanymi odmianami botanicznymi chwastu w poszczególnych warunkach świetlno-termicznych. Proces kiełkowania poszczególnych odmian chwastu w największym stopniu był zróżnicowany poprzez energię i zdolność kiełkowania. Analiza zmiennych kanonicznych jest przydatnym narzędziem do badania procesu kiełkowania nasion.

 

Słowa kluczowe: owies głuchy, kiełkowanie, analiza zmiennych kanonicznych, MANOVA
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt5/art_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bocianowski, Jan, and Agnieszka Stokłosa. "Ocena kiełkowania odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) w różnych warunkach świetlnych i termicznych za pomocą analizy zmiennych kanonicznych." Nauka Przyr. Technol. 4.5 (2010): #65.
APA Jan Bocianowski, Agnieszka Stokłosa (2010). Ocena kiełkowania odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) w różnych warunkach świetlnych i termicznych za pomocą analizy zmiennych kanonicznych. Nauka Przyr. Technol. 4 (5), #65
ISO 690 BOCIANOWSKI, Jan, STOKłOSA, Agnieszka. Ocena kiełkowania odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) w różnych warunkach świetlnych i termicznych za pomocą analizy zmiennych kanonicznych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.5: #65.
Adres do korespondencji:
Jan Bocianowski
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland

e-mail: jboc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.09.2010