Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Dasiewicz
Badania nad wpływem rodzaju oświetlenia na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego
Streszczenie.

 

Celem badań było ustalenie optymalnych warunków pomiarowych wykorzystywanych do szacowania zawartości tłuszczu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego metodą komputerowej analizy obrazu (KAO). Materiał do badań stanowiły modelowe mieszany mięso/tłuszcz o zmiennym udziale tkanki tłuszczowej. Podstawowy skład chemiczny mieszanin oznaczono, stosując odwoławcze metody analityczne. Metodą komputerowej analizy obrazu określono składowe barwy R, G, B obrazu oraz udział pól białych i czerwonych. Wykazano, że czynnikiem istotnie różnicującym udział pól białych i czerwonych oraz składowe barwy R, G, B badanych układów modelowych był rodzaj użytego oświetlenia. Niezależnie od udziału tłuszczu w badanych mieszaninach największe wartości współczynników korelacji pomiędzy udziałem pól białych wyznaczonych metodą komputerowej analizy obrazu a zawartością tłuszczu oznaczoną odwoławczą metodą Soxhleta wyliczono z zastosowaniem oświetlenia halogenowego. Stwierdzone liczne zależności wskazują na możliwość wykorzystania tej metody do szacowania zawartości tłuszczu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego.

 

Słowa kluczowe: komputerowa analiza obrazu, mieszaniny modelowe, zawartość tłuszczu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt5/art_56.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dasiewicz, Krzysztof. "Badania nad wpływem rodzaju oświetlenia na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego." Nauka Przyr. Technol. 4.5 (2010): #56.
APA Krzysztof Dasiewicz (2010). Badania nad wpływem rodzaju oświetlenia na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego. Nauka Przyr. Technol. 4 (5), #56
ISO 690 DASIEWICZ, Krzysztof. Badania nad wpływem rodzaju oświetlenia na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.5: #56.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Dasiewicz
Katedra Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-787 Warszawa
Poland

e-mail: krzysztof_ dasiewicz@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 27.07.2010