Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Dziedzic, Danuta Górecka, Joanna Kobus-Cisowska, Magdalena Jeszka
Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej
Streszczenie.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie kaszą gryczaną. Po okresie ograniczonej uprawy gryki doceniono jej prozdrowotne właściwości. Najczęściej uprawianymi gatunkami gryki są: gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) oraz tatarka (F. tataricum). Stanową one surowiec do produkcji kaszy gryczanej, mąki i makaronu. Gryka jest cennym źródłem substancji odżywczych, m.in. białka o dobrze zbilansowanym składzie aminokwasowym, witamin, polisacharydów, składników mineralnych oraz wielu związków biologicznie aktywnych, w tym polifenoli i błonnika pokarmowego. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania kaszy gryczanej oraz produktów ubocznych powstałych podczas jej przerobu jako surowca do produkcji żywności funkcjonalnej. Omówiono skład chemiczny produktów gryczanych z uwzględnieniem substancji biologicznie aktywnych. Przedstawiono możliwości wykorzystania ziarniaka gryki w technologii produkcji potraw.

Słowa kluczowe: ziarniak gryki, produkty gryczane, składniki funkcjonalne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt2/art_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dziedzic, Krzysztof, et al. "Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej." Nauka Przyr. Technol. 4.2 (2010): #28.
APA Krzysztof Dziedzic, Danuta Górecka, Joanna Kobus-Cisowska, Magdalena Jeszka (2010). Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej. Nauka Przyr. Technol. 4 (2), #28
ISO 690 DZIEDZIC, Krzysztof, et al. Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.2: #28.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Dziedzic
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: dziedzic@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.03.2010