Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Tomaszewska-Gras, Jacek Kijowski
Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania
Streszczenie.

Miód jest produktem popularnym, wytwarzanym przez pszczoły, a jednocześnie stosunkowo drogim, dlatego jest stale przedmiotem zafałszowań. Celem pracy było przeprowadzenie pilotowych badań nad możliwością zastosowania techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny autentyczności miodów pszczelich. Metoda ta polega na pomiarze energii cieplnej pochłanianej lub uwalnianej przez materiał w wyniku zachodzącej w nim przemiany.
W pracy badano zjawisko przejścia szklistego, zachodzące w miodzie i substancjach służących do jego fałszowania: miodzie sztucznym i roztworze sacharozy. Analizie poddano takie parametry, jak temperatury przemiany szklistej Tg (Tgon, Tgmid, Tgoff) oraz zmiana współczynnika ΔCp.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wraz ze zwiększającą się ilością dodanego roztworu sacharozy obniża się temperatura przejścia szklistego. Odnotowano również różne wartości współczynnika ΔCp. Zaobserwowano, że zmieszanie prób miodu naturalnego i sztucznego powoduje podwyższenie temperatury przejścia szklistego i obniżenie temperatury topnienia. Dalszych, szczegółowych badań wymaga potwierdzenie, czy analizowane zjawisko przejścia szklistego może być wykorzystane do oceny zafałszowań miodów.

Słowa kluczowe: miód, zafałszowania, DSC, przejście szkliste, temperatura przejścia szklistego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt2/art_26.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomaszewska-Gras, Jolanta, and Jacek Kijowski. "Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania." Nauka Przyr. Technol. 4.2 (2010): #26.
APA Jolanta Tomaszewska-Gras, Jacek Kijowski (2010). Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania. Nauka Przyr. Technol. 4 (2), #26
ISO 690 TOMASZEWSKA-GRAS, Jolanta, KIJOWSKI, Jacek. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.2: #26.
Adres do korespondencji:
Jolanta Tomaszewska-Gras
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: gras@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.02.2010