Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Stanisław Kalisz, Mieczysław Obiedziński
Wpływ temperatury na efektywność procesu drylowania w produkcji wiśni mrożonej
Streszczenie.

Wiśnie odmian ‘Łutówka’ i ‘Groniasta’ poddano procesowi drylowania, utrzymując temperaturę owoców w zakresie od –9 do 9°C. Efektywność drylowania oceniano na podstawie liczby pestek lub ich kawałków w wiśni odpestczonej oraz wielkości strat produkcyjnych. Optymalny efekt drylowania, pozwalający na spełnienie norm jakościowych dla I klasy owoców (1 pestka na 10 kg), uzyskano przy odpestczaniu wiśni odmiany ‘Łutówka’ o temperaturze od –9 do –6°C oraz owoców odmiany ‘Groniasta’ o temperaturze od 3 do 9°C. Ilość miąższu pozostająca przy pestce po procesie drylowania wzrastała wraz ze spadkiem temperatury owoców. Straty soku i miąższu powstałe w związku z drylowaniem oraz zawartość pestek w odpestczonej wiśni mrożonej zależały od odmiany owoców, ich wielkości i temperatury podczas przerobu. Straty produkcyjne dla owoców ‘Groniasta’ w całym zakresie badanych temperatur utrzymywały się na stałym poziomie.

Słowa kluczowe: wiśnie, drylowanie, pestki, ‘Łutówka’, ‘Groniasta’
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt2/art_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalisz, Stanisław, and Mieczysław Obiedziński. "Wpływ temperatury na efektywność procesu drylowania w produkcji wiśni mrożonej." Nauka Przyr. Technol. 4.2 (2010): #21.
APA Stanisław Kalisz, Mieczysław Obiedziński (2010). Wpływ temperatury na efektywność procesu drylowania w produkcji wiśni mrożonej. Nauka Przyr. Technol. 4 (2), #21
ISO 690 KALISZ, Stanisław, OBIEDZIńSKI, Mieczysław. Wpływ temperatury na efektywność procesu drylowania w produkcji wiśni mrożonej. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.2: #21.
Adres do korespondencji:
Stanisław Kalisz
Katedra Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-787 Warszawa
Poland

e-mail: stanislaw_kalisz@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 9.02.2010