Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2009 Tom 3 Zeszyt 4

Spis treści:

2009 Tom 3 Zeszyt 4, 111
w języku pl 
Dorota Cais-Sokolińska, Romualda Danków, Jan Pikul
Dynamika zmian kwasowości jogurtu z dodatkiem produktów zbożowych podczas chłodniczego przechowywania
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 112
w języku pl 
Dorota Cais-Sokolińska, Romualda Danków, Jan Pikul
Stabilność i jakość barwy sera mozzarella w trakcie przechowywania
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 113
w języku pl 
Dorota Cais-Sokolińska, Romualda Danków, Jan Pikul
Właściwości sorpcyjne modelowych liofilizatów mleka klaczy
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 114
w języku pl 
Renata Cegielska-Radziejewska, Tomasz Szablewski, Karolina Karolczak, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski
Ocena zawartości mikotoksyn w zbożach paszowych i paszach metodą immunoenzymatyczną
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 115
w języku pl 
Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul
Kształtowanie się zawartości związków azotowych w mleku klaczy i kumysie oraz ich liofilizatach
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 116
w języku pl 
Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul
Wykorzystanie popłuczyn mleczarskich w celu odzyskania masy białkowej
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 117
w języku pl 
Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska, Magdalena Jeszka
Wpływ dodatku ekstraktów z liści miłorzębu dwuklapowego na stabilność oksydacyjną lipidów farszu pierogów mięsnych przechowywanych w warunkach chłodniczych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 118
w języku pl 
Dorota Gałkowska, Katarzyna Lepa, Teresa Fortuna
Właściwości żeli skrobiowych z dodatkiem wybranych kwasów spożywczych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 119
w języku en 
Eugenia Grześkowiak, Dariusz Lisiak, Karol Borzuta, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki
Badania współzależności pomiędzy wybranymi cechami wartości rzeźnej a marmurkowatością mięśni tusz wieprzowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 120
w języku pl 
Hanna Kowalska, Andrzej Lenart, Mariusz Wojnowski
Zmiany barwy jabłek odwadnianych osmotycznie i nasycanych kwasem askorbinowym
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 121
w języku pl 
Zbyszko Lubiewski, Anna Gandecka, Krzysztof Mikołajczak, Grażyna Lewandowicz
Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 122
w języku pl 
Maciej Nastaj
Wpływ dodatku chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z preparatów białek serwatkowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 123
w języku pl 
Bartosz Sołowiej
Właściwości reologiczne i topliwość analogów serów topionych z dodatkiem izolatu białek serwatkowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 124
w języku pl 
Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska, Anna Kaczmarek, Jacek Kijowski, Jan Zabielski
Prognozowanie bezpiecznego okresu trwałości farszu do produkcji pasztetu
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 125
w języku pl 
Angelika Beyer, Marek Biziuk
Porównanie technik oczyszczania ekstraktów z żywności zawierającej pestycydy chloroorganiczne oraz anality z grupy PCB
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 126
w języku pl 
Romualda Danków, Dorota Cais-Sokolińska, Jan Pikul
Charakterystyka mleka pasteryzowanego poddanego enzymatycznej hydrolizie laktozy
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 127
w języku en 
Hanna Gajewska-Szczerbal, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Donata Jarmołowska-Jurczyszyn
Zmiany parametrów struktury mięsa wieprzowego podczas peklowania i pasteryzacji
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 128
w języku pl 
Elżbieta Hać-Szymańczuk, Joanna Roman, Katarzyna Bednarczyk
Badanie aktywności przeciwbakteryjnej rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis)
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 129
w języku pl 
Renata Korzeniowska-Ginter
Wpływ dodatku trehalozy na wybrane cechy jakościowe i trwałość bułek pszennych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 130
w języku pl 
Grzegorz Leśnierowski
Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 131
w języku pl 
Małgorzata Piecyk, Małgorzata Godlewska
Wpływ izolacji i obróbki termicznej na strawność skrobi grochu
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 132
w języku pl 
Jolanta Grażyna Rola, Maciej Sosnowski
Zastosowanie metody fluorymetrycznej w ocenie skuteczności pasteryzacji mleka krowiego, koziego i serów
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 133
w języku pl 
Dominik Szwajgier, Tomasz Czernecki, Monika Czernecka, Zdzisław Targoński
Zmiany zawartości likopenu oraz aktywności przeciwrodnikowej w czasie przechowywania przetworów pomidorowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 134
w języku pl 
Paulina Wolska, Alicja Ceglińska, Agnieszka Rudzińska
Wpływ dodatku produktów owsianych na jakość pieczywa pszennego
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 135
w języku en 
Róża Biegańska-Marecik, Elżbieta Radziejewska-Kubzdela
Wpływ warunków pakowania w atmosferze modyfikowanej na jakość jarmużu o małym stopniu przetworzenia
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 136
w języku en 
Paulina Biernacka, Beata Plutowska, Waldemar Wardencki
Wpływ geosminy, trisiarczku dimetylu oraz 2- i 3-metylobutan-1-olu na jakość destylatów rolniczych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 137
w języku pl 
Anna Bzducha-Wróbel, Mieczysław Obiedziński
Wpływ dodatku wolnego kwasu linolowego na zawartość CLA oraz rozwój bakterii mlekowych w układach serów modelowych z Lactobacillus acidophilus
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 138
w języku en 
Justyna Gromadzka, Waldemar Wardencki
Porównanie stabilności oksydatywnej różnych olejów roślinnych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 139
w języku pl 
Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek
Wpływ parametrów procesu na przebieg suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 140
w języku pl 
Renata Korzeniowska-Ginter
Słodycz trehalozy w roztworach wodnych i sokach owocowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 141
w języku pl 
Jolanta Kowalska, Emilia Małoszewska
Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 142
w języku pl 
Małgorzata Lasik, Małgorzata Gumienna, Jacek Nowak
Ocena dynamiki i wydajności procesu produkcji kwasu octowego z glukozy z użyciem drożdży Brettanomyces bruxellensis
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 143
w języku pl 
Ewa Majewska
Porównanie wybranych właściwości miodów pszczelich jasnych i ciemnych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 144
w języku en 
Monika Modzelewska-Kapituła, Marek Cierach
Wpływ wielkości nacisku i masy próbki na wynik oznaczania zawartości wody wolnej w wołowinie metodą Graua-Hamma z użyciem komputerowej analizy obrazu
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 145
w języku pl 
Jacek Nowak, Małgorzata Lasik
Wysokotemperaturowa bioremediacja ścieków z przemysłu ziemniaczanego z wykorzystaniem mieszanej kultury bakteryjnej
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 146
w języku pl 
Dominik Paukszta, Katarzyna Leja, Katarzyna Sobocińska, Grażyna Lewandowicz
Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 147
w języku pl 
Małgorzata Sobczyk, Andrzej Malon
Wpływ czasu zapiekania na jakość bułek kajzerek w technologii odroczonego wypieku
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 148
w języku pl 
Jadwiga Stankiewicz, Izabela Steinka, Monika Grajewska
Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na wybraną cechę sensoryczną serków twarogowych
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 149
w języku pl 
Dorota Walkowiak-Tomczak
Wpływ stopnia dojrzałości na parametry fizyczno-chemiczne i zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica)
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 150
w języku pl 
Halina Weker, Małgorzata Więch
Żywność dla dzieci – podstawowe kryteria oceny
2009 Tom 3 Zeszyt 4, 151
w języku en 
Ana C. Ramos, Margarida L. Sapata, Armando Ferreira, Luís Andrada, Manuel Candeias
Wpływ Cynara cardunculus na produkcję Pleurotus eryngii

Znaleziono 41 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml