Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Karol Pietruczuk, Krzysztof Szoszkiewicz
Ocena stanu ekologicznego rzek i jezior w Wielkopolsce na podstawie makrofitów zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
Streszczenie.

Badania makrofitowe prowadzono w latach 2007-2008 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Badania jezior wykonano, wykorzystując Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego Jezior. W odniesieniu do rzek zastosowano Makrofitową Metodę Oceny Rzek. Przebadano łącznie 26 jezior oraz 81 stanowisk na 53 rzekach na obszarze województwa wielkopolskiego. Badania realizowane na jeziorach wykazały, że 4 jeziora są w bardzo dobrym stanie ekologicznym, 11 w dobrym, 7 w umiarkowanym, 3 w słabym oraz 1 w złym. Według wyników badań wody płynące Wielkopolski reprezentują pełny gradient stanu ekologicznego i zostały zaklasyfikowane do wszystkich pięciu kategorii. Stwierdzono, że bardzo dobry stan wykazuje 5 stanowisk, dobry – 43, umiarkowany – 22, słaby – 8, a zły – 3. Przeprowadzone badania dowiodły, że metody makrofitowe mogą być stosowane do oceny wszystkich typów wód występujących w Wielkopolsce (oprócz silnie zmienionych części wód), a liczba gatunków roślin wodnych oraz zbiorowisk roślinnych była zawsze dostateczna do określania stanu ekologicznego.

Słowa kluczowe: monitoring, makrofity, rzeki, jeziora, Ramowa Dyrektywa Wodna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_96.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pietruczuk, Karol, and Krzysztof Szoszkiewicz. "Ocena stanu ekologicznego rzek i jezior w Wielkopolsce na podstawie makrofitów zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #96.
APA Karol Pietruczuk, Krzysztof Szoszkiewicz (2009). Ocena stanu ekologicznego rzek i jezior w Wielkopolsce na podstawie makrofitów zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #96
ISO 690 PIETRUCZUK, Karol, SZOSZKIEWICZ, Krzysztof. Ocena stanu ekologicznego rzek i jezior w Wielkopolsce na podstawie makrofitów zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #96.
Adres do korespondencji:
Karol Pietruczuk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
Poland
e-mail: k.pietruczuk@poznan.wios.gov.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009