Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Książek, Wojciech Bartnik
Wykorzystanie warunków hydraulicznych do oceny typów siedlisk w korycie rzecznym
Streszczenie.

W pracy wykorzystano Mesohabitat Evaluation Model (MEM) do wyróżnienia typów siedlisk na odcinku rzeki Skawy w zasięgu cofki ze zbiornika wodnego Świnna Poręba. Ocena typów siedlisk została przeprowadzona dla różnych przepływów z efektem oraz bez efektu piętrzenia wody na zbiorniku. Na podstawie pomiarów terenowych obejmujących pomiary geodezyjne, skład granulometryczny rumowiska, prędkości przepływu wody zbudowano numeryczny model terenu, a następnie wykonano symulacje warunków przepływu z wykorzystaniem dwuwymiarowego modelu numerycznego. W czasie wezbrania warunki przepływu wody ulegają zmianie, a co za tym idzie – zmieniają się typy siedlisk. W takich warunkach dominuje przepływ szybki i normalny, zwiększa się też obszar, gdzie panuje nurt wartki RF. Stwierdzono, że gospodarka wodna w zbiorniku ma decydujący wpływ na zmiany typów siedlisk na badanym odcinku; następuje wtedy zanik ich różnorodności i wykształcenie się zastoisk.

Słowa kluczowe: typy siedlisk, warunki przepływu, udrożnienie rzeki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Książek, Leszek, and Wojciech Bartnik. "Wykorzystanie warunków hydraulicznych do oceny typów siedlisk w korycie rzecznym." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #89.
APA Leszek Książek, Wojciech Bartnik (2009). Wykorzystanie warunków hydraulicznych do oceny typów siedlisk w korycie rzecznym. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #89
ISO 690 KSIążEK, Leszek, BARTNIK, Wojciech. Wykorzystanie warunków hydraulicznych do oceny typów siedlisk w korycie rzecznym. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #89.
Adres do korespondencji:
Leszek Książek
Katedra Inżynierii Wodnej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: rmksiaze@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009