Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Adam Kozioł, Dorota Mirosław-Świątek
Analiza przepustowości koryta i doliny rzeki Biebrzy w Basenie Dolnym
Streszczenie.

W Basenie Dolnym rzeki Biebrzy obszary bagienne są porośnięte różnorodną roślinnością. Wyróżnia się tu rozległe powierzchnie turzycowisk i wilgotnych łąk, szuwary trzcinowe i mannowe oraz krzewy i drzewa. Podstawą hydraulicznych obliczeń przepustowości wód wielkich dla tego typu koryt jest uwzględnienie wpływu porastającej je roślinności na przepływ.
W tym celu wprowadzany jest podział roślin na roślinność wysoką, średnią i niską. Na podstawie inwentaryzacji roślinności doliny rzeki Biebrzy określono zastępcze parametry geometryczne roślinności wysokiej wykorzystywane w obliczeniach przepustowości. W pracy przedstawiono wpływ różnorodnej roślinności występującej w terenie zalewowym doliny rzeki Biebrzy na wyniki obliczeń jej zdolności przepustowej. Skonstruowano krzywe przepływu w przekroju doliny rzeki Biebrzy z uwzględnieniem zmian współczynników oporu w okresie wegetacji i poza nim. Przedstawiono procentowe zmiany natężenia przepływu pod wpływem rozwoju roślinności w okresie wegetacji.

Słowa kluczowe: obliczanie przepustowości, hydrauliczne charakterystyki roślin, chropowatość absolutna koryta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_88.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozioł, Adam, and Dorota Mirosław-Świątek. "Analiza przepustowości koryta i doliny rzeki Biebrzy w Basenie Dolnym." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #88.
APA Adam Kozioł, Dorota Mirosław-Świątek (2009). Analiza przepustowości koryta i doliny rzeki Biebrzy w Basenie Dolnym. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #88
ISO 690 KOZIOł, Adam, MIROSłAW-ŚWIąTEK, Dorota. Analiza przepustowości koryta i doliny rzeki Biebrzy w Basenie Dolnym. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #88.
Adres do korespondencji:
Adam Kozioł
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: adam_koziol@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009