Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
Budowa geologiczna strefy korytowej Wisły warszawskiej i jej znaczenie dla związanej z korytem infrastruktury
Streszczenie.

Dolina Wisły w Warszawie od Siekierek do Żerania to strefa występowania w korycie kulminacji podłoża aluwiów zbudowanego głównie z utworów trudno rozmywalnych (iłów plioceńskich, glin zwałowych, utworów zastoiskowych, a także plejstoceńskich osadów rzecznych). Ich obecność wpływa na stabilizację erozji wgłębnej oraz różnicowanie stref depozycyjnych w korycie. Obserwowane w dłuższym okresie zmiany poziomu dna koryta dotyczą tylko serii współczesnych osadów korytowych.

Słowa kluczowe: koryto Wisły, kulminacja podłoża aluwiów, procesy erozyjne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_82.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Falkowski, Tomasz, and Piotr Ostrowski. "Budowa geologiczna strefy korytowej Wisły warszawskiej i jej znaczenie dla związanej z korytem infrastruktury." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #82.
APA Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski (2009). Budowa geologiczna strefy korytowej Wisły warszawskiej i jej znaczenie dla związanej z korytem infrastruktury. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #82
ISO 690 FALKOWSKI, Tomasz, OSTROWSKI, Piotr. Budowa geologiczna strefy korytowej Wisły warszawskiej i jej znaczenie dla związanej z korytem infrastruktury. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #82.
Adres do korespondencji:
Tomasz Falkowski
Katedra Geoinżynierii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_falkowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009