Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Falkowski, Marcin Górka
Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim
Streszczenie.

Zasadą prowadzonych w ramach naturalnej regulacji czy renaturyzacji rzek projektów jest uwzględnianie cech środowiska przyrodniczego analizowanego odcinka. Wskaźnikiem określonej dynamiki i zmienności przebiegu procesów fluwialnych na danym odcinku doliny jest morfologia powierzchni tarasowej oraz litologia deponowanych osadów. Precyzyjną metodą oceny skali i koncentracji procesów erozji i depozycji w historii danego odcinka strefy korytowej jest także analiza struktur sedymentacyjnych.

Słowa kluczowe: osady rzeczne, struktury sedymentacyjne, inżynieria rzeczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Falkowski, Tomasz, and Marcin Górka. "Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #81.
APA Tomasz Falkowski, Marcin Górka (2009). Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #81
ISO 690 FALKOWSKI, Tomasz, GóRKA, Marcin. Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #81.
Adres do korespondencji:
Tomasz Falkowski
Katedra Geoinżynierii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_falkowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009