Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Elżbieta Bondar-Nowakowska
Mapa ryzyka ekologicznego w robotach konserwacyjnych na ciekach
Streszczenie.

W pracy dokonano oceny ryzyka ekologicznego w robotach konserwacyjnych na ciekach. Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych na konserwowanym i pozostawionym w stanie naturalnym odcinku cieku ustalono zmiany ilościowe w zbiorowisku bezkręgowców wodnych. Zakres tych zmian oraz częstość ich występowania stanowiły podstawę do oceny zagrożenia oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia w tej grupie zwierząt w następstwie ingerencji technicznej w koryto cieku. Na podstawie tych danych opracowano mapę ryzyka ekologicznego. Może ona być przydatna w planowaniu i wykonawstwie robót konserwacyjnych.

Słowa kluczowe: roboty konserwacyjne na ciekach, mapa ryzyka ekologicznego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_80.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bondar-Nowakowska, Elżbieta. "Mapa ryzyka ekologicznego w robotach konserwacyjnych na ciekach." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #80.
APA Elżbieta Bondar-Nowakowska (2009). Mapa ryzyka ekologicznego w robotach konserwacyjnych na ciekach. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #80
ISO 690 BONDAR-NOWAKOWSKA, Elżbieta. Mapa ryzyka ekologicznego w robotach konserwacyjnych na ciekach. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #80.
Adres do korespondencji:
Elżbieta Bondar-Nowakowska
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
Poland

e-mail: elzbieta.bondar-nowakowska@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009