Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sławomir Bajkowski
Transport zanieczyszczeń przez przepusty drogowe
Streszczenie.

Zadaniem budowli wodnych jest utrzymanie piętrzenia, ale również spadku podłużnego cieku, zabezpieczenie koryta przed erozją oraz transport rumowiska rzecznego przez przekrój piętrzenia. W artykule poddano analizie warunki działania wydłużonego przewodu przepustu na Potoku Służewieckim. Jest to stary przepust pod ul. Łączyny, do którego dobudowano dwuprzewodowy rurociąg. Warunki te badano w celu określenia stopnia ograniczenia zdolności przepustowej obiektu kratą wlotową wykonaną powyżej starej konstrukcji przepustu. Analizowano również warunki transportu zanieczyszczeń płynących z wodą, w szczególności tych, które powodują zatykanie się kraty wlotowej. Znaczący wpływ na ograniczenie przepustowości obiektu ma dobudowany rurociąg. Dodatkowym elementem znacznie zmniejszającym przepustowość obiektu jest krata. Powoduje ona duże spiętrzenie wody, dlatego należy dbać, aby nie nastąpiło jej zatkanie.

Słowa kluczowe: przepust, rumowisko, zanieczyszczenia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajkowski, Sławomir. "Transport zanieczyszczeń przez przepusty drogowe." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #79.
APA Sławomir Bajkowski (2009). Transport zanieczyszczeń przez przepusty drogowe. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #79
ISO 690 BAJKOWSKI, Sławomir. Transport zanieczyszczeń przez przepusty drogowe. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #79.
Adres do korespondencji:
Sławomir Bajkowski
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Polande-mail: slawomir_bajkowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009