Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Ocena 15 nowych mieszańców uzyskanych z krzyżowania podkładek jabłoni
Streszczenie.

Badania wykonano w Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2006-2008. Celem doświadczenia przeprowadzonego w mateczniku była ocena wydajności i jakości odkładów pionowych 15 mieszańców uzyskanych z krzyżowania podkładek A.2 i B.9. Najlepszą wydajnością odkładów charakteryzował się klon 1, a w dalszej kolejności klony 15, 3 i 12. Największą średnicę szyjki korzeniowej odnotowano u podkładek klonów 7 i 5, a największą liczbę miejsc wyrastania korzeni – u klonów 3 i 8. Pod względem wydajności odkładów w mateczniku oraz ich średnicy i liczby miejsc wyrastania korzeni wyróżniły się klony: 1, 3, 5, 6, 12 i 15. Najmniejszą liczbę pędów bocznych miały odkłady klonu 13, a najmniejszą liczbą cierni charakteryzowały się podkładki klonów 8 i 12.

Słowa kluczowe: mieszańce, roślina mateczna, odkłady pionowe, wydajność, jakość
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stachowiak, Aleksander, and Sławomir Świerczyński. "Estimation of 15 new clones of apple rootstocks." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #77.
APA Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński (2009). Estimation of 15 new clones of apple rootstocks. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #77
ISO 690 STACHOWIAK, Aleksander, ŚWIERCZYńSKI, Sławomir. Estimation of 15 new clones of apple rootstocks. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #77.
Adres do korespondencji:
Aleksander Stachowiak
Aleksander Stachowiak
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: kdis@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.09.2009