Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dariusz J. Gwiazdowicz, Kamil P. Filip
Kleszcz Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) pasożytujący na jaszczurkach (Reptilia, Lacertidae)
Streszczenie.

W niniejszej pracy analizowano 30 osobników Lacerta agilis, z czego 17 było żywicielami Ixodes ricinus (56,7%), oraz 18 jaszczurek L. vivipara, z których na 15 osobnikach stwierdzono kleszcza I. ricinus (83,3%). Spośród 142 osobników I. ricinus wykazanych na ciele jaszczurek 70 (49,30%) znajdowało się w stadium larwy, a 72 osobniki (50,70%) – w stadium nimfy. Nie odnotowano osobników dorosłych. Większy udział jaszczurek zaatakowanych przez kleszcza I. ricinus zaobserwowano na powierzchniach o charakterze naturalnym (77,3%) niż na powierzchniach antropogenicznie przeobrażonych (57,7%). Najczęstszym miejscem przyczepu kleszczy okazały się pachwiny przednie, gdzie larwy i nimfy tworzyły grupy po kilka osobników przyczepionych blisko siebie.

Słowa kluczowe: roztocze, Acari, Ixodidae, Ixodes ricinus, Lacerta agilis, Lacerta vivipara
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_76.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gwiazdowicz, Dariusz J., and Kamil P. Filip. "Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) parasitic on lizards (Reptilia, Lacertidae)." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #76.
APA Dariusz J. Gwiazdowicz, Kamil P. Filip (2009). Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) parasitic on lizards (Reptilia, Lacertidae). Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #76
ISO 690 GWIAZDOWICZ, Dariusz J., FILIP, Kamil P.. Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) parasitic on lizards (Reptilia, Lacertidae). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #76.
Adres do korespondencji:
Dariusz J. Gwiazdowicz
Dariusz J. Gwiazdowicz
Zakład Ochrony Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: dagwiazd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 3.08.2009