Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paweł Zawadzki, Tomasz Kałuża, Ireneusz Laks
Hydrauliczne uwarunkowania odtworzenia Zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń przepływów rzeki Warty na odcinku Poznańskiego Węzła Wodnego wykonane za pomocą programu SPRUNER. Wykorzystano wcześniej opracowany model matematyczny rzeki Warty o długości 136,3 km, który rozpoczynał się od przekroju Nowa Wieś Podgórna (km 342+600) i kończył w przekroju Oborniki (km 206+300). Dołączono do niego nowy odcinek – Zakole Chwaliszewskie. Zaproponowano pięć wariantów odtworzenia koryta na odcinku Zakola Chwaliszewskiego. We wszystkich wariantach rozdział przepływu wody na koryto główne Warty i Zakole Chwaliszewskie zaproponowano w przekroju 243+010, a ponowne połączenie – w km 242+290, w rejonie portu rzecznego. Długość odtwarzanego odcinka wynosiła 800 m, a przyjęty spadek podłużny dna wynosił 0,13‰ i był identyczny jak dla koryta głównego Warty na tym odcinku. Obliczenia były prowadzone dla warunków przepływu ustalonego. Obliczenia wykonano dla pięciu przepływów charakterystycznych i o określonym prawdopodobieństwie.

Słowa kluczowe: rzeka Warta, model matematyczny, Poznański Węzeł Wodny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_108.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zawadzki, Paweł, et al. "Hydrauliczne uwarunkowania odtworzenia Zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #108.
APA Paweł Zawadzki, Tomasz Kałuża, Ireneusz Laks (2009). Hydrauliczne uwarunkowania odtworzenia Zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #108
ISO 690 ZAWADZKI, Paweł, KAłUżA, Tomasz, LAKS, Ireneusz. Hydrauliczne uwarunkowania odtworzenia Zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #108.
Adres do korespondencji:
Paweł Zawadzki
Katedra Budownictwa Wodnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 A
60-649 Poznań
Poland
e-mail: pzaw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009