Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Wierzbicki, Mateusz Hämmerling
Przepływ wody w korycie rzeki Prosny w warunkach jazów piętrzących
Streszczenie.

W pracy opisano badany odcinek rzeki Prosny między jazami: Dobrygość (km 149+900) i Mieleszyn (km 151+500). Przedstawiono problematykę związaną z wpływem zabudowy koryta na warunki hydrauliczne przepływu wody. Przedstawiono wyniki pomiarów terenowych i obliczeń hydraulicznych wybranego odcinka rzeki Prosny. Badania przeprowadzono dla różnych warunków wielkości przepływu wody, piętrzenia wody na jazach i dla różnego porostu roślinnością. Wyniki przedstawiono w postaci różnych scenariuszy w zależności od warunków zadanych w korycie rzeki.

Słowa kluczowe: hydraulika koryt rzecznych, jaz, piętrzenie, współczynnik szorstkości, układ zwierciadła wody
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_106.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wierzbicki, Michał, and Mateusz Hämmerling. "Przepływ wody w korycie rzeki Prosny w warunkach jazów piętrzących." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #106.
APA Michał Wierzbicki, Mateusz Hämmerling (2009). Przepływ wody w korycie rzeki Prosny w warunkach jazów piętrzących. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #106
ISO 690 WIERZBICKI, Michał, HäMMERLING, Mateusz. Przepływ wody w korycie rzeki Prosny w warunkach jazów piętrzących. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #106.
Adres do korespondencji:
Michał Wierzbicki
Katedra Budownictwa Wodnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 A
60-649 Poznań
Poland
e-mail: mwierzb@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 8.10.2009