Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Modelowanie wpływu kanału ulgi ze zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy
Streszczenie.

Rzeka Nida płynąca w województwie świętokrzyskim została uregulowana na odcinku Rębów–Pińczów. Fragment starorzecza w Pińczowie został przekształcony w zbiornik o charakterze rekreacyjnym, który podlega procesom degradacji ze względu na mało wydajny system odprowadzania wody. Aby poprawić stan zbiornika pińczowskiego, zaproponowano rozbudowę istniejącego systemu zasilania o dodatkowy odprowadzalnik, dzięki któremu możliwe stanie się skrócenie czasu retencji wody. Celem pracy było określenie warunków stabilnego dna rzeki Nidy i określenie reżimu pracy dodatkowego kanału, pozwalającego na zachowanie stabilności piaszczystego dna rzeki Nidy. Z tym zamiarem wykonano symulację komputerową, stosując oprogramowanie CCHE2D, której wyniki zostały użyte do określenia warunków stabilności dna uregulowanego koryta rzeki Nidy i wielkości transportu zarówno podczas normalnej pracy zbiornika, jak i jego przepłukiwania.

Słowa kluczowe: rzeka Nida, zbiornik pińczowski, kanał ulgi, model CCHE2D, erozja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_102.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strużyński, Andrzej, and Maciej Wyrębek. "Modelowanie wpływu kanału ulgi ze zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #102.
APA Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek (2009). Modelowanie wpływu kanału ulgi ze zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #102
ISO 690 STRUżYńSKI, Andrzej, WYRęBEK, Maciej. Modelowanie wpływu kanału ulgi ze zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #102.
Adres do korespondencji:
Andrzej Strużyński
Katedra Inżynierii Wodnej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: rmstruzy@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009