Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Artur Radecki-Pawlik
Bystrza jako bliskie naturze rozwiązania utrzymania koryt rzek i potoków górskich
Streszczenie.

W pracy przedstawiono bystrze o zwiększonej szorstkości – jedno z rozwiązań technicznych, które, utrzymując koryta rzek i potoków górskich w stanie dobrym, jednocześnie zapewniają rozwój koryta wielonurtowego, powodują odtwarzanie struktur łach korytowych, tworzą stosowne warunki życia makrobentosowi oraz umożliwiają swobodną wędrówkę ryb. Praca wychodzi naprzeciw wprowadzanej w Polsce Ramowej Dyrektywie Wodnej i idącym w ślad za tym ważnym decyzjom związanym z wyborem stosownych konstrukcji przy utrzymaniu koryt rzek górskich.

Słowa kluczowe: bystrze o zwiększonej szorstkości, Ramowa Dyrektywa Wodna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_101.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radecki-Pawlik, Artur. "Bystrza jako bliskie naturze rozwiązania utrzymania koryt rzek i potoków górskich." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #101.
APA Artur Radecki-Pawlik (2009). Bystrza jako bliskie naturze rozwiązania utrzymania koryt rzek i potoków górskich. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #101
ISO 690 RADECKI-PAWLIK, Artur. Bystrza jako bliskie naturze rozwiązania utrzymania koryt rzek i potoków górskich. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #101.
Adres do korespondencji:
Artur Radecki-Pawlik
Katedra Inżynierii Wodnej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
30-059 Kraków
Poland
e-mail: rmradeck@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009