Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Czesław Przybyła, Michał Sosiński, Joanna Pochylska
Zmiany jakości wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika retencyjnego Jeżewo
Streszczenie.

Ocenę jakości wód gruntowych przeprowadzono na podstawie pięciu wskaźników decydujących o klasie jakości wód, wykorzystując skalę pięciostopniową. Zbadawszy zawartość fosforanów w wodach gruntowych, stwierdzono, że zmalała ona w 2004 roku po napełnieniu zbiornika wodą, po czym od 2006 roku koncentracja tego wskaźnika zaczęła wzrastać. Pod względem koncentracji fosforanów wody gruntowe można zaliczyć do II i III klasy czystości wód. Stężenie azotynów po napełnieniu zbiornika wykazywało przebieg cykliczny, w okresach zimowych stężenie było minimalne, natomiast w okresach letnich wzrastało i wody te można zaliczyć do V klasy czystości. Zbiornik Jeżewo pełni funkcję osadnika związków biogennych. Między innymi przyczynia się do zmniejszenia zawartości azotu amonowego i fosforanów w rzece Pogonie poniżej zapory i prowadzi do samooczyszczenia się wód rzeki w zbiorniku.

Słowa kluczowe: zbiornik retencyjny, jakość wód gruntowych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_100.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przybyła, Czesław, et al. "Zmiany jakości wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika retencyjnego Jeżewo." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #100.
APA Czesław Przybyła, Michał Sosiński, Joanna Pochylska (2009). Zmiany jakości wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika retencyjnego Jeżewo. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #100
ISO 690 PRZYBYłA, Czesław, SOSIńSKI, Michał, POCHYLSKA, Joanna. Zmiany jakości wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika retencyjnego Jeżewo. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #100.
Adres do korespondencji:
Czesław Przybyła
Katedra Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 E
60-649 Poznań
Poland
e-mail: czprzybyla@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009