Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hubert Waligóra
Ocena skuteczności chwastobójczej mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu w kukurydzy cukrowej
Streszczenie.

W latach 2005-2007 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Swadzimiu koło Poznania przeprowadzono doświadczenia polowe dotyczące skuteczności mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu (Callisto 100 SC + Milagro 040 SC) w zwalczaniu chwastów w kukurydzy cukrowej. Na obiektach kontrolnych dominowały następujące gatunki chwastów: fiołek polny (Viola arvensis), komosa biała (Chenopodium album), samosiewy rzepaku (Brassica napus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) oraz rdest powojowaty (Polygonum convolvulus). Stwierdzono dużą ogólną skuteczność chwastobójczą badanej mieszanki. Szczególnie dobrze ograniczała ona występowanie chwastnicy jednostronnej, komosy białej i samosiewów rzepaku. Mało skuteczna okazała się w stosunku do rdestu powojowatego.

Słowa kluczowe: kukurydza cukrowa, herbicydy, zwalczanie chwastów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt2/art_66.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waligóra, Hubert. "Ocena skuteczności chwastobójczej mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu w kukurydzy cukrowej." Nauka Przyr. Technol. 3.2 (2009): #66.
APA Hubert Waligóra (2009). Ocena skuteczności chwastobójczej mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu w kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol. 3 (2), #66
ISO 690 WALIGóRA, Hubert. Ocena skuteczności chwastobójczej mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu w kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.2: #66.
Adres do korespondencji:
Hubert Waligóra
Hubert Waligóra
Katedra Uprawy Roli i Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: hubertw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.02.2009