Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ireneusz Kowalik
Zmiany plonu kukurydzy w zależności od obsady roślin, dojrzałości podczas zbioru i wysokości cięcia
Streszczenie.

W latach 1996-1997 w Napachaniu koło Poznania przeprowadzono doświadczenie polowe z uprawą kukurydzy odmiany ‘Greta’ FAO 230-240. Badano wpływ obsady roślin (7 i 9 szt./m2), terminu zbioru (zbiór przy dojrzałości ziarna mleczno-woskowej, woskowej i początku pełnej) oraz wysokości ścinania kukurydzy nad ziemią (15, 40 i 65 cm) na zmiany plonów. W miarę postępującej wegetacji świeża masa łodyg pozostawianych na polu systematycznie ulegała zmniejszeniu. W dojrzałości mleczno-woskowej pozostawało średnio 142,4 dt/ha masy organicznej, w woskowej – 124,2 dt/ha (obniżka wynosiła 12,8%), a w początku pełnej – 106,9 dt/ha. Podwyższanie wysokości ścinania roślin podczas zbioru powodowało pozostawianie dolnych odcinków źdźbeł. Podczas zbioru na wysokości 40 cm ubytek plonów świeżej masy w obydwu latach badań wynosił 72,5 dt/ha, plony zaś suchej masy były mniejsze mniej więcej o 11,5 dt/ha w porównaniu ze zbiorem na wysokości 15 cm. Przy zbiorze na wysokości 65 cm w ściernisku pozostały dalsze 52 dt/ha świeżej masy, co w suchej masie wynosiło 10 dt/ha. Wzrost wysokości ścinania przy zbiorze w większym stopniu wpływał na zmniejszanie się plonów w świeżej masie, a w mniejszym – na spadek plonów w suchej masie.

Słowa kluczowe: kukurydza, plon, wysokość ścinania, obsada, termin zbioru
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt2/art_64.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalik, Ireneusz. "Zmiany plonu kukurydzy w zależności od obsady roślin, dojrzałości podczas zbioru i wysokości cięcia." Nauka Przyr. Technol. 3.2 (2009): #64.
APA Ireneusz Kowalik (2009). Zmiany plonu kukurydzy w zależności od obsady roślin, dojrzałości podczas zbioru i wysokości cięcia. Nauka Przyr. Technol. 3 (2), #64
ISO 690 KOWALIK, Ireneusz. Zmiany plonu kukurydzy w zależności od obsady roślin, dojrzałości podczas zbioru i wysokości cięcia. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.2: #64.
Adres do korespondencji:
Ireneusz Kowalik
Ireneusz Kowalik
Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-625 Poznań
Poland
e-mail: ikowalik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.01.2009