Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2009 Tom 3 Zeszyt 2

Spis treści:

2009 Tom 3 Zeszyt 2, 63
w języku pl 
Julita Reguła, Dorota Walkowiak-Tomczak
Zawartość składników mineralnych w ekstrudatach kukurydzianych wzbogaconych o susz grzybowy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) i właściwości sorpcyjne tych produktów w stosunku do żelaza, miedzi i cynku
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 64
w języku pl 
Ireneusz Kowalik
Zmiany plonu kukurydzy w zależności od obsady roślin, dojrzałości podczas zbioru i wysokości cięcia
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 65
w języku pl 
Ireneusz Kowalik, Tadeusz Michalski
Zawartość suchej masy w surowcu jako szacunkowy wskaźnik wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 66
w języku pl 
Hubert Waligóra
Ocena skuteczności chwastobójczej mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu w kukurydzy cukrowej
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 67
w języku pl 
Hubert Waligóra, Witold Szpurka
Selektywność mieszanki mezotrionu i nikosulfuronu dla kilku odmian kukurydzy cukrowej
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 68
w języku pl 
Michał Nawrot, Adam Jeziorny
Profil biometryczny dzika (Sus scrofa L., 1758) na tle gospodarowania jego populacją w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Siemianice
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 69
w języku en 
Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik, Beata Hryc-Jusik
Zależności pomiędzy morfometrią płytkich jezior Niżu Polskiego a wskaźnikami trofii wody
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 70
w języku en 
Bożena Szymaś, Beata Zawadzka, Michał Walachowski
Zainteresowanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych z województwa lubuskiego prowadzeniem pasieki
2009 Tom 3 Zeszyt 2, 71
w języku en 
Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Marcin Korczyński, Piotr Przysiecki
Próba określenia wpływu stref geopatycznych na ocenę pokroju lisów polarnych (Alopex lagopus)

Znaleziono 9 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml