Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Stanisława Korszun, Anna Stachowiak
Park w Lipnicy uzupełnieniem działalności agroturystycznej
Streszczenie.

Park krajobrazowy w Lipnicy zlokalizowany jest w gminie Szamotuły. Pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i obejmuje powierzchnię 11,07 ha. W latach 2005-2006 wykonano szczegółowy przegląd dendroflory, który pozwolił określić gatunki drzew i krzewów. Analiza przynależności gatunków do obszarów geograficznych wykazała, że prawie 80% z ogólnej liczby drzew to rośliny pochodzenia rodzimego i europejskiego. Główne struktury gatunkowe parku to klon pospolity, jesion wyniosły, grab pospolity, lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity, robinia biała. Zaledwie 1,7% drzew przekracza wiek 120 lat, pozostałe mają około 40 lat. Do drzew o wymiarach pomnikowych zakwalifikowano 34 gatunki. Wymieniono tylko kilka o następujących obwodach: dąb szypułkowy – 597, 503, 280 cm; lipa drobnolistna – 464, 303, 301 cm; lipa szerokolistna – 350 cm; wiąz szypułkowy – 367, 280, 200 cm; jesion wyniosły – 316, 331, 241, 236, 226 cm. Ogólny układ parku nie uległ znacznym zmianom, pomimo pewnych przekształceń, zachował dawną kompozycję i styl krajobrazowy.

Słowa kluczowe: Lipnica, park krajobrazowy, inwentaryzacja drzew i krzewów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Korszun, Stanisława, and Anna Stachowiak. "Park w Lipnicy uzupełnieniem działalności agroturystycznej." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #7.
APA Stanisława Korszun, Anna Stachowiak (2009). Park w Lipnicy uzupełnieniem działalności agroturystycznej. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #7
ISO 690 KORSZUN, Stanisława, STACHOWIAK, Anna. Park w Lipnicy uzupełnieniem działalności agroturystycznej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #7.
Adres do korespondencji:
Stanisława Korszun
Stanisława Korszun
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
e-mail: kdis@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.10.2008