Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Izabela Sykta
Cityscape scrapers – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki
Streszczenie.

Architektoniczna awangarda zapisała się w krajobrazie miast bezprecedensową liczbą skrajnie oryginalnych budowli, wymykających się uznanym kryteriom oceny estetycznej. W eksponowanych miejscach zabytkowych dzielnic pojawiły się realizacje zrywające z miejscową tradycją architektoniczną i ciągłością tkanki przestrzennej, wyabstrahowane z kontekstu, budzące sprzeczne reakcje odbiorców. Kontrowersyjne budowle – przyciągające uwagę aurą skandalu i artystycznej prowokacji – nierzadko pełnią rolę istotnych elementów polityki przestrzennej i ekonomicznej miasta. Dochody płynące ze „sprzedaży” ich wizerunku stają się niejako miarą ich sukcesu. Ten aspekt funkcjonowania dyskusyjnych obiektów architektonicznych w krajobrazie miejskim przedstawiono na najbardziej spektakularnych przykładach, m.in. wieży Eiffla, centrum Pompidou, piramidy Luwru czy wiedeńskich realizacjach Friedensreicha Hundertwassera – obiektach, będących częścią gigantycznego „przemysłu zwiedzania”, które stały się najistotniejszymi punktami na turystycznej mapie miast.

Słowa kluczowe: kontrowersyjne obiekty architektoniczne, krajobraz miejski, atrakcja turystyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_54.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sykta, Izabela. "Cityscape scrapers – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #54.
APA Izabela Sykta (2009). Cityscape scrapers – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #54
ISO 690 SYKTA, Izabela. Cityscape scrapers – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #54.
Adres do korespondencji:
Izabela Sykta
Izabela Sykta
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: isykta@pk.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 5.12.2008