Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marcin Kubus, Ewa Zwolińska
Zagospodarowanie parku podworskiego w Barnimiu na potrzeby rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji Drawieńskiego Parku Narodowego
Streszczenie.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt rewaloryzacji parku podworskiego w Barnimiu i jego przystosowania do prowadzenia różnych form turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej w ramach działalności Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN). W założeniach projektowych nawiązano do dawnego układu przestrzennego parku i włączono pozostałości po dworze i zabudowaniach folwarcznych do programu parku. Dobór drzew, krzewów i roślin zielnych oparto przede wszystkim na gatunkach charakterystycznych dla DPN-u, chronionych i zagrożonych wyginięciem na Pomorzu Zachodnim, sadzonych w końcu XIX i na początku XX wieku oraz kolekcji mało znanych drzew i krzewów, dawniej uprawianych przez człowieka ze względów konsumpcyjnych. Obok celów edukacyjnych, równorzędne jest podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych parku, m.in. poprzez utworzenie przystani kajakowej nad rzeką Drawa, pomostów, kładek spacerowych, wytyczenie tras turystycznych, punktów widokowych oraz wprowadzenie komponujących się z otoczeniem elementów małej architektury ogrodowej.

Słowa kluczowe: park, Barnimie, projekt, turystyka, rekreacja, edukacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kubus, Marcin, and Ewa Zwolińska. "Zagospodarowanie parku podworskiego w Barnimiu na potrzeby rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji Drawieńskiego Parku Narodowego." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #5.
APA Marcin Kubus, Ewa Zwolińska (2009). Zagospodarowanie parku podworskiego w Barnimiu na potrzeby rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji Drawieńskiego Parku Narodowego. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #5
ISO 690 KUBUS, Marcin, ZWOLIńSKA, Ewa. Zagospodarowanie parku podworskiego w Barnimiu na potrzeby rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji Drawieńskiego Parku Narodowego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #5.
Adres do korespondencji:
Marcin Kubus
Marcin Kubus
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Akademia Rolnicza w Szczecinie
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
e-mail: marcin.kubus@agro.ar.szczecin.pl.
Zaakceptowano do druku: 21.10.2008