Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paweł Szumigała
Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń
Streszczenie.

W artykule opisano opracowanie projektowe parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń. Jest to przykład zagospodarowania przestrzennego „odzyskanych” obszarów dawnego składowiska odpadów i zaniedbanych terenów wzdłuż cieku wodnego dla nowej funkcji terenów rekreacji i wypoczynku w mieście. Projekt parku był poprzedzony dwoma opracowaniami planistycznymi: „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń” oraz „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń–Luboń Północ”. Celem tych opracowań było między innymi pozyskanie nowych obszarów rekreacji i wypoczynku dla miasta Luboń.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, tereny zieleni, rekreacja, miasto, park, Luboń
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szumigała, Paweł. "Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #47.
APA Paweł Szumigała (2009). Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #47
ISO 690 SZUMIGAłA, Paweł. Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #47.
Adres do korespondencji:
Paweł Szumigała
Paweł Szumigała
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
e-mail: pawelszumigala@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 1.12.2008