Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marianna Warda, Ewa Stamirowska-Krzaczek
Ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym do celów rekreacji i turystyki
Streszczenie.

Nadwieprzański Park Krajobrazowy znajduje się w województwie lubelskim. Na obszarze parku jest prowadzona działalność rolnicza, ale ciągle mało poznana jest funkcja turystyczna tego terenu. Celem badań była ocena odporności wybranych zbiorowisk trawiastych na oddziaływania mechaniczne, związane z turystyką. Do oceny chłonności turystycznej badanych użytków posłużyły wyniki badań fitosocjologicznych oraz wartości wskaźników Kostrowickiego, charakteryzujące odporność pędów poszczególnych gatunków roślin na deptanie. W środkowej części doliny Wieprza najczęściej występowały zbiorowiska trawiaste z klasy Molinio-Arrhena¬theretea i Phragmitetea, ale przydatność do organizowania czynnej turystyki wykazywały tylko niektóre zbiorowiska w obrębie klasy Molinio-Arrhenatheretea. Największą odpornością na uszkodzenia mechaniczne odznaczała się roślinność zespołu Lolio-Polygonetum arenastris, a najmniejszą roślinność zespołu Alopecuretum pratensis.

Słowa kluczowe: zbiorowiska trawiaste, obciążenie graniczne fitocenoz, chłonność turystyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Warda, Marianna, and Ewa Stamirowska-Krzaczek. "Ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym do celów rekreacji i turystyki." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #43.
APA Marianna Warda, Ewa Stamirowska-Krzaczek (2009). Ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym do celów rekreacji i turystyki. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #43
ISO 690 WARDA, Marianna, STAMIROWSKA-KRZACZEK, Ewa. Ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym do celów rekreacji i turystyki. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #43.
Adres do korespondencji:
Marianna Warda
Marianna Warda
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
e-mail: marianna.warda@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 27.11.2008