Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka
Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania
Streszczenie.

Tereny zajmowane przez fortyfikacje oraz pozostałe po ich usunięciu bardzo często stawały się rezerwą przestrzeni rekreacyjnej dla miast. Istnienie fortyfikacji wymaga bowiem rozległych obszarów wyłączonych spod zabudowy oraz wiąże się z występowaniem zieleni. Na skutek naturalnej ewolucji myśli wojskowej istniejące fortyfikacje stawały się przestarzałe. Pojawiała się wtedy możliwość wchłonięcia i wykorzystania terenów fortecznych przez organizm miejski. W Poznaniu istnieje kilka obiektów o rodowodzie fortyfikacyjnym, które obecnie pełnią rolę terenów rekreacyjnych. Wśród nich można wymienić chociażby Cytadelę oraz kilka spośród fortów zewnętrznego pierścienia. Nadal istnieją również obiekty, które pozostają niewykorzystane, a mogłyby służyć rekreacji. Są to tereny o specyficznej charakterystyce i wymagające szczególnego podejścia w odniesieniu do ich zagospodarowania i wykorzystywania.

Słowa kluczowe: tereny rekreacyjne, Poznań, fortyfikacje, Twierdza Poznań
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wilkaniec, Agnieszka, and Maria Chojnacka. "Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #41.
APA Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka (2009). Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #41
ISO 690 WILKANIEC, Agnieszka, CHOJNACKA, Maria. Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #41.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Wilkaniec
Agnieszka Wilkaniec
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
e-mail: ktzagawi@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.11.2008