Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Piesik
Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina
Streszczenie.

Jeziora, rzeki i inne zbiorniki wodne są nieodłącznym elementem współistniejącym i tworzącym przestrzeń miejską. Większe jeziora czy rzeki mimo złych warunków środowiskowych zdołały jeszcze zachować swój naturalny stan ulegając często tylko częściowej degradacji. Natomiast najbardziej zagrożone działalnością człowieka są mniejsze zbiorniki wodne, między innymi stawy, w których pod względem ekologicznym panuje często większa bioróżnorodność niż w czystych jeziorach czy rzekach. Te niewielkie ekosystemy wodne położone są często w atrakcyjnych miejscach, czasem w centrach miejskich. Wskutek zaniedbań i braku pomysłów na odpowiednie zagospodarowanie stawów i terenów okołostawowych zbiorniki te zatraciły swój naturalny charakter, stając się nieprzydatnymi kloakami, które zamiast podnosić wartość krajobrazową miejsca oddziałują negatywnie na najbliższą okolicę. W opracowaniu przedstawiono przykładowe zbiorniki wodne leżące na terenie Szczecina. Wykonane studia i analizy wskazały na możliwości ich dalszego funkcjonowania w krajobrazie miasta, głównie dla celów rekreacyjnych mieszkańców. Wnioski z analiz pozwoliły na stworzenie propozycji rewaloryzacji tych miejsc.

Słowa kluczowe: staw, zbiorniki wodne, krajobraz
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piesik, Jarosław. "Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #28.
APA Jarosław Piesik (2009). Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #28
ISO 690 PIESIK, Jarosław. Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #28.
Adres do korespondencji:
Jarosław Piesik
Jarosław Piesik
Katedra Projektowania Krajobrazu
Akademia Rolnicza w Szczecinie
ul. Krakowska 4
71-021 Szczecin
e-mail: Barnimus@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 15.11.2008