Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Milecka, Anna Różańska
Krajobraz cysterski a rozwój turystyki.
Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich
Streszczenie.

Zabytki kultury, przy odpowiedniej polityce przestrzennej, mogą i powinny pomóc w zaktywizowaniu pewnych obszarów, szczególnie tych unikalnych, świadczących o wyjątkowości regionu. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się zabytki kultury materialnej cystersów. Najstarszą i najbardziej wierną cysterskiej tradycji sztuki jest grupa klasztorów małopolskich: Jędrzejów, Sulejów, Wąchock i Koprzywnica. Zespoły zabudowy klasztornej i ich najbliższe otoczenie są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie, a czołową atrakcją przyciągającą rzesze turystów jest obecność wielowiekowych zabytków. Założenia te pełnią przede wszystkim funkcje religijne. Unikalne walory zabytków i istnienie nieco tajemniczego, zamkniętego za murami klasztorów świata, gdzie mnisi wiodą odmienny styl życia, są silnym magnesem dla turystów, którzy z jednej strony stwarzają zagrożenia dla zabytkowych zespołów, z drugiej zaś niosą ważną pomoc finansową, potrzebną dla ratowania cysterskiego dziedzictwa. Odpowiednie przygotowanie założeń klasztornych na przyjęcie ruchu turystycznego wymaga zintegrowanych działań, gwarantujących z jednej strony ochronę zabytków, a z drugiej wyposażenie w niezbędną infrastrukturę turystyczną i promocję.

Słowa kluczowe: opactwo cysterskie, klasztor, turystyka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Milecka, Małgorzata, and Anna Różańska. "Krajobraz cysterski a rozwój turystyki.
Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #19.
APA Małgorzata Milecka, Anna Różańska (2009). Krajobraz cysterski a rozwój turystyki.
Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #19
ISO 690 MILECKA, Małgorzata, RóżAńSKA, Anna. Krajobraz cysterski a rozwój turystyki.
Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #19.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Milecka
Małgorzata Milecka
Instytut Architektury Krajobrazu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 H
20-708 Lublin
e-mail: eko_styl@op.pl
Zaakceptowano do druku: 9.11.2008