Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2009 Tom 3 Zeszyt 1

Spis treści:

2009 Tom 3 Zeszyt 1, 1
w języku pl 
Anna Kryszak, Katarzyna Deszczyków, Jan Kryszak, Agnieszka Klarzyńska
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiorowisk trawiastych doliny Bogdanki
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 2
w języku pl 
Katarzyna Łakomy
Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
Wanda Łaguna, Agnieszka Jaszczak
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych do zagospodarowania terenu na cele rekreacji na przykładzie Osady Naryjski Młyn w gminie Miłakowo
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 4
w języku pl 
Halina Lipińska, Wanda Harkot, Magdalena Kępka
Współczesne formy zagospodarowania wiejskich ogrodów przydomowych na Lubelszczyźnie
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Marcin Kubus, Ewa Zwolińska
Zagospodarowanie parku podworskiego w Barnimiu na potrzeby rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji Drawieńskiego Parku Narodowego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 6
w języku pl 
Małgorzata Kosewska, Czesław Wysocki
Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 7
w języku pl 
Stanisława Korszun, Anna Stachowiak
Park w Lipnicy uzupełnieniem działalności agroturystycznej
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 8
w języku pl 
Stanisława Korszun, Katarzyna Genstwa
Park w Otorowie zapleczem działalności wychowawczej i dydaktycznej
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 9
w języku pl 
Marcin Kolasiński
Metasekwoja chińska w architekturze krajobrazu
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 10
w języku pl 
Joanna Bykowska, Marcin Kolasiński
Park miejski im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach jako miejsce rekreacji i wypoczynku
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 11
w języku pl 
Magdalena Nowak-Rząsa
Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 12
w języku pl 
Agnieszka Ozimek, Paweł Ozimek
Algorytmy przetwarzania obrazu w wyróżnianiu tworzywa kulturowego i przyrodniczego na fotografiach krajobrazowych
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 13
w języku pl 
Paweł Ozimek, Agnieszka Ozimek
Badanie chłonności krajobrazowej przy użyciu przestrzennego modelu cyfrowego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 14
w języku pl 
Paweł Nowak
Turystyka a ochrona środowiska
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 15
w języku pl 
Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Maciej Weiner
Roślinność Półwyspu Helskiego wczoraj i dziś
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 16
w języku pl 
Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Joanna Baran, Magdalena Cyganowska
Pałac i park w Rościnie koło Myśliborza
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 17
w języku pl 
Zbigniew Myczkowski
Rekreacja i poznanie turystyczne w krajobrazie chronionym
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 18
w języku pl 
Krzysztof Młynarczyk, Emilia Marks, Agnieszka Aleksandra Jaszczak
Społeczne uwarunkowania kreacji wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na wybranych przykładach z krajów nadbałtyckich
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 19
w języku pl 
Małgorzata Milecka, Anna Różańska
Krajobraz cysterski a rozwój turystyki.
Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 20
w języku pl 
Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Sołacz – ulubione miejsce wypoczynku dawnych i współczesnych poznaniaków
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 21
w języku pl 
Anna Majdecka-Strzeżek
Kształtowanie i ochrona krajobrazu miejscowości z uwzględnieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 22
w języku pl 
Alina Pancewicz
Hałdy – kłopot czy szansa?
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 23
w języku pl 
Iwona Monika Puchała
Stan zagospodarowania rekreacyjnego w lasach Szczecina
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 24
w języku pl 
Elżbieta Przesmycka, Małgorzata Sosnowska
Dostosowanie miast o charakterze turystycznym do współczesnych form rekreacji i wypoczynku na przykładzie Kazimierza Dolnego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 25
w języku pl 
Katarzyna Pluta
Rekreacja miejska w przestrzeniach publicznych miast europejskich
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 26
w języku pl 
Aleksandra Pilarczyk
Rekreacja w parkach i zieleńcach na terenach pocmentarnych w Szczecinie
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 27
w języku pl 
Jadwiga Widomska-Piesik
Krajobraz w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości nad Zalewem Szczecińskim
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 28
w języku pl 
Jarosław Piesik
Małe zbiorniki wodne w krajobrazie Szczecina
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 29
w języku pl 
Łukasz Pardela
Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej na wybranych przykładach w południowej Szkocji
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 30
w języku pl 
Katarzyna Pałubska
Park kulturowy systemu fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 31
w języku pl 
Iwona Orzechowska-Szajda
Pola golfowe – kształtowanie i ochrona krajobrazu
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 32
w języku pl 
Agnieszka Rydzewska, Michał Krzyżaniak
Rekreacja najmłodszych mieszkańców miast na przykładzie ogrodów jordanowskich Poznania
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 33
w języku pl 
Jan Rylke, Magdalena Gąsowska
Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 34
w języku pl 
Anna Różańska, Małgorzata Milecka
Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 35
w języku pl 
Elżbieta Raszeja, Natalia Wolska
Rozwój rekreacji z wykorzystaniem istniejących zasobów kulturowych w małych jednostkach osadniczych Wielkopolski
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 36
w języku pl 
Elżbieta Raszeja
Krajobraz wiejski – wartość czy towar?
Problemy promocji, komodyfikacji i autentyczności w projektowaniu zagospodarowania rekreacyjnego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 37
w języku pl 
Bartłomiej Rachwał, Barbara Szpakowska
Próby rekultywacji krajobrazu dla potrzeb turystyki na przykładzie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 38
w języku pl 
Marta Skiba
Rzeka – przestrzeń wypoczynkowa z widokiem na miasto. Aspekt kompozycyjny lubuskich miast nadodrzańskich
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 39
w języku pl 
Aleksandra Sas-Bojarska
Oceny środowiskowe w ochronie zasobów turystycznych i rekreacyjnych przestrzeni
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 40
w języku pl 
Paweł Wolański, Czesława Trąba
Walory estetyczne i rekreacyjne łąk oraz zbiorowisk przyległych na Pogórzu Dynowskim
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 41
w języku pl 
Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka
Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 42
w języku pl 
Marta Weber-Siwirska, Daniel Skarżyński
Pionowe ogrody jako potencjalna atrakcja turystyczna
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 43
w języku pl 
Marianna Warda, Ewa Stamirowska-Krzaczek
Ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym do celów rekreacji i turystyki
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 44
w języku pl 
Piotr Urbański, Michał Krzyżaniak, Agnieszka Rydzewska
Zieleń Poznania i innych miast w Polsce
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 45
w języku pl 
Tatiana Tokarczuk
Krajobraz krawędzi – specyfika przestrzeni transgranicznej a rozwój turystyki
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 46
w języku pl 
Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
Potencjał turystyczny krajobrazu Owińsk
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 47
w języku pl 
Paweł Szumigała
Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 48
w języku pl 
Anna Skrzyńska, Krzysztof Wielgus, Waldemar Brzoskwinia
Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 49
w języku pl 
Magdalena Szymura, Katarzyna Kożuchowska, Tomasz Szymura, Karol Wolski
Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania zieleni w otulinie obszarów chronionych
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 50
w języku pl 
Magdalena Szczepańska, Barbara Szpakowska
Rekreacyjne znaczenie Zbiornika Maltańskiego i problemy związane z jego użytkowaniem
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 51
w języku pl 
Dariusz Świerk, Barbara Szpakowska
Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 52
w języku pl 
Jadwiga Środulska-Wielgus
Szlaki turystyki kulturowej jako sposoby ochrony i udostępniania krajobrazu
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 53
w języku pl 
Wanda Staniewska-Zątek, Magdalena Szczepańska
Struktura terenów zieleni małych miast Wielkopolski
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 54
w języku pl 
Izabela Sykta
Cityscape scrapers – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 55
w języku pl 
Magdalena Swaryczewska
Czy Święte Miasto jest na sprzedaż? Krajobraz sakralny wobec rozwoju infrastruktury turystycznej
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 56
w języku pl 
Anna Skrzyńska
Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 57
w języku pl 
Janusz Skalski
Planty Praskie. Koncepcja zaprojektowania nowych terenów parkowo-rekreacyjnych w warszawskiej dzielnicy Praga Północ
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 58
w języku pl 
Barbara Żarska
Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 59
w języku pl 
Anna Zaręba
Rewaloryzacja przestrzeni rekreacyjnej w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku Żelazno-Radochów
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 60
w języku pl 
Agata Zachariasz
Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 61
w języku pl 
Karol Wolski
Zieleń dróg i autostrad w aspekcie ochrony i kształtowania krajobrazu
2009 Tom 3 Zeszyt 1, 62
w języku pl 
Barbara Sierecka-Nowakowska
Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych jako podstawa rozwoju rekreacji i wypoczynku w mieście

Znaleziono 62 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml