Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Czesław Przybyła, Michał Sosiński, Joanna Pochylska
Wpływ zbiornika retencyjnego Jeżewo na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenach przyległych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych na obszarze przyległym do zbiornika Jeżewo. Wyniki badań obejmują lata 2002-2008. Bezpośredni wpływ na poziom zwierciadła wody gruntowej w poszczególnych studzienkach kontrolnych miał poziom zwierciadła w zbiorniku. Po przeanalizowaniu 7-letniego okresu badań stwierdzono, że zwierciadło wód gruntowych w strefie potencjalnego wpływu zbiornika Jeżewo układało się w sposób bardzo zróżnicowany. We wszystkich studzienkach kontrolnych płytkich poziom wód zmieniał się w sposób cykliczny zarówno przed napełnieniem, jak i po napełnieniu zbiornika. Obserwowane obniżenie poziomu wód gruntowych było związane z okresem wegetacyjnym, w którym pobór wody przez rośliny znacznie wzrasta. Cykliczność była związana głównie z relacją pomiędzy opadem a ewapotranspiracją, która w okresie letnim przy niedoborze opadów w stosunku do parowania terenowego prowadzi do przesychania gleb i obniżenia zwierciadła wód gruntowych, natomiast w okresie jesienno-wiosennym, kiedy opady przewyższają ewapotranspirację, obserwowano odbudowę retencji glebowej oraz podnoszenie się zwierciadła wód gruntowych.

Słowa kluczowe: zbiornik retencyjny, położenie zwierciadła wód gruntowych, studzienki pomiarowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przybyła, Czesław, et al. "Wpływ zbiornika retencyjnego Jeżewo na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenach przyległych." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #99.
APA Czesław Przybyła, Michał Sosiński, Joanna Pochylska (2009). Wpływ zbiornika retencyjnego Jeżewo na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenach przyległych. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #99
ISO 690 PRZYBYłA, Czesław, SOSIńSKI, Michał, POCHYLSKA, Joanna. Wpływ zbiornika retencyjnego Jeżewo na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenach przyległych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #99.
Adres do korespondencji:
Czesław Przybyła
Katedra Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 E
60-649 Poznań
Poland
e-mail: czprzybyla@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009