Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Popek, Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie
Streszczenie.

W pracy przedstawiono analizę wpływu zabudowy regulacyjnej i poboru kruszywa na zmiany morfologiczne w korycie Wisły w Warszawie. Największe zmiany morfologiczne, obejmujące erozję wgłębną dna koryta głównego z jednoczesną sedymentacją rumowiska w przestrzeniach między tamami poprzecznymi, wystąpiły w ciągu ostatnich 40 lat. Wyniki badań wykonanych w 2008 roku wskazują, że proces erozji wgłębnej koryta uległ pewnemu zahamowaniu, niemniej jednak obecny stan koryta okresowo powoduje utrudnienia w żegludze lub całkowicie ją uniemożliwia, utrudnia korzystanie z portów i przystani; zanikły piaszczyste plaże oraz nadmiernie zarósł teren międzywala. Wszystko to spowodowało zmniejszenie znaczenia gospodarczego, wartości przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych rzeki. W celu przywrócenia stanu koryta Wisły z pierwszej połowy XX wieku zaproponowano wielowariantową koncepcję częściowej renaturyzacji rzeki. Główne zmiany dotyczą przebudowy systemu tam poprzecznych oraz budowy niskich progów dennych lub jazu powłokowego do stabilizacji dna i spiętrzenia wód niskich i średnich.

Słowa kluczowe: zabudowa regulacyjna, morfologia koryta, renaturyzacja rzeki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Popek, Zbigniew, et al. "Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #97.
APA Zbigniew Popek, Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski (2009). Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #97
ISO 690 POPEK, Zbigniew, FALKOWSKI, Tomasz, OSTROWSKI, Piotr. Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #97.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Popek
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: zbigniew_ popek@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009