Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krystian Obolewski, Zbigniew Osadowski, Marcin Miller
Sposoby renaturyzacji małych cieków na przykładzie rzeki Kwaczy (dolina Słupi)
Streszczenie.

W pracy zaprezentowano działania techniczne zastosowane w renaturyzacji dwuipółkilometrowego odcinka rzeki Kwaczy w dolinie Słupi. Całość prac ziemnych została wykonana latem 2007 roku, a w ich wyniku podjęto próbę przywrócenia ciekowi bardziej naturalnego charakteru z wykorzystaniem różnorodnych metod. Równocześnie wykonane zabiegi są poddane stałemu monitoringowi, tak aby uchwycić zachodzące zmiany i wypracować odpowiednie metody odtwarzania zbliżonego do naturalnego biegu niewielkich rzek. Biomonitoring prowadzony w renaturyzowanym fragmencie cieków obejmuje interdyscyplinarne badania środowiskowe zarówno w samej rzece, jak i w strefie ekotonalnej.

Słowa kluczowe: renaturyzacja, rozwiązania techniczne, monitoring, Kwacza, dolina Słupi
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Obolewski, Krystian, et al. "Sposoby renaturyzacji małych cieków na przykładzie rzeki Kwaczy (dolina Słupi)." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #95.
APA Krystian Obolewski, Zbigniew Osadowski, Marcin Miller (2009). Sposoby renaturyzacji małych cieków na przykładzie rzeki Kwaczy (dolina Słupi). Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #95
ISO 690 OBOLEWSKI, Krystian, OSADOWSKI, Zbigniew, MILLER, Marcin. Sposoby renaturyzacji małych cieków na przykładzie rzeki Kwaczy (dolina Słupi). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #95.
Adres do korespondencji:
Krystian Obolewski
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22 B
76-200 Słupsk
Poland
e-mail: obolewsk@apsl.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009