Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża
Analiza warunków przepływu wód wielkich na dolnym odcinku rzeki Cybiny
Streszczenie.

W pracy przedstawiono analizę przepustowości koryta wód wielkich dolnego odcinka rzeki Cybiny od wypływu z Jeziora Swarzędzkiego km 9+061 do ujścia do Jeziora Maltańskiego km 3+068. Praca obejmuje zarówno obliczenia układu zwierciadła wody przy przepływach wód wielkich, jak i analizę przepustowości jazów zlokalizowanych na tym odcinku rzeki. Analizę przeprowadzono dla przepływów Q1% i Q10% oraz tychże przepływów powiększonych o maksymalny oraz planowany zrzut wód opadowych z terenów fabryki Volkswagen Poznań.
W obliczeniach układu zwierciadła wody uwzględniono wpływ wszystkich usytuowanych na tym odcinku budowli: jazów, mostów i przepustów. Obliczenia wykonano wykorzystując program RUBIKON (Wosiewicz 1993), służący do analizy ruchu wolnozmiennego w korytach naturalnych.

Słowa kluczowe: doliny rzeczne, ruch wolnozmienny w korytach otwartych, budowle piętrzące
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_92.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Laks, Ireneusz, and Tomasz Kałuża. "Analiza warunków przepływu wód wielkich na dolnym odcinku rzeki Cybiny." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #92.
APA Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża (2009). Analiza warunków przepływu wód wielkich na dolnym odcinku rzeki Cybiny. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #92
ISO 690 LAKS, Ireneusz, KAłUżA, Tomasz. Analiza warunków przepływu wód wielkich na dolnym odcinku rzeki Cybiny. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #92.
Adres do korespondencji:
Ireneusz Laks
Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 E
60-649 Poznań
Poland
e-mail: ilaks@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009